Publicerad 2018-10-08

Svevias satsning på social arbetsmiljö har gett resultat

Under tre dagar varje år sätter Svevia strålkastaren på en aktuell arbetsmiljöfråga. I år handlar det om just den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

– Traditionellt har vi i den här branschen fokuserat mycket på säkerheten och den fysiska arbetsmiljön. Att må bra fysiskt och psykiskt är något som inte bara berör våra yrkesarbetare utan även tjänstemän och chefer på alla nivåer, det säger Åsa Mårtensson arbetsmiljöingenjör på Svevia i en intervju för I Perspektiv

Hon menar att för att verkligen få till en förändring behövs utbildning, att medvetandegöra, lyfta frågan och prata om stress, mobbing och psykisk ohälsa. Det räcker inte att det finns en nedskriven struktur med rutiner.

– Redan innan #metoo tog över agendan så genomförde vi en stor utbildningsinsats i Svevia kring mångfald på arbetsplatsen. Sedan 2016 utbildar vi chefer och skyddsombud i organisatorisk och social arbetsmiljö.

Satsningen som gjorts på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inom Svevia ser också ut att ge resultat. När Svevia nyligen genomförde en medarbetarenkät så visar den att medarbetarna är engagerade, de trivs och upplever att det finns ett öppet arbetsklimat.

Under säkerhetsveckan kommer Svevias arbetsplatser över hela landet att genomföra skydds-, miljö- och brandskyddsrond samt ett antal aktiviteter kopplade till hur den sociala och organisatoriska arbetsmiljön kan förbättras. Svevias koncernledning och medarbetare som till vardags är placerade på något av Svevias kontor kommer även att besöka arbetsplatser i produktion för att ta del av de säkerhetsstärkande aktiviteter som pågår.

För ytterligare information kontakta:

Åsa Mårtensson, arbetsmiljöchef, Svevia, tfn; 08 – 404 10 37

Presskontakt

Charlotte Sandström

Chef Kommunikation och varumärke
Telefon: 08-404 10 95

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur.

Våra 1800 medarbetare finns på över 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 7,6 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg.