Grundläggning

Vi är specialister på arbeten inom grundläggning, pålning och spontning och grundlägger för alla typer av bygg- och anläggningsprojekt – oavsett var i Sverige du befinner dig.

Vårt erbjudande - från grunden

Vi erbjuder alla typer av grundläggningsuppdrag, från pålning och spontning till geoteknisk rådgivning, smidesarbeten och uthyrning av spont och balk. Efter avslutat grundläggningsarbete ska både vi och kunden vara nöjda – det är vår definition på ett lyckat projekt.

Hammarband och förankrade stag

Vi utför alla typer av förankringar - läs mer om vad vi kan erbjuda.

Hamn och kaj

Vi på Svevia har bred erfarenhet av att utföra projekt i marin miljö som innehåller spontnings- och pålningsarbeten.

Spontkonstruktioner

Slagen spont, Berlinerspont eller Borrad tätspont - på Svevia har vi stor erfarenhet av att utföra olika typer av spontlösningar.

Pålning

Svevia erbjuder säkra pålningsarbeten med hög kvalitet, med pålar i stål, betong och trä.

Kvalitet och geoteknik

Svevia har gedigen erfarenhet av att planera och utföra grundläggningsarbeten med hög kvalitet.

Bergförstärkning och sprängning

Allt inom berg och tunnlar. Vi kan bland annat utföra sprängning, bergförstärkning, skrotning och bergrensning.

Uthyrning av tillfällig spont och balk

Vi erbjuder uthyrning av tillfällig spont och balk i Göteborg- och Stockholmsområdet.

Betongkonstruktioner

Vi konstruerar, anlägger och gjuter olika stödmurar, broar, tunnlar, fundament, kajer och andra betongkonstruktioner när områden ska exploateras.

Referensprojekt - grundläggning

Vi har lång erfarenhet av olika typer av grundläggningsuppdrag. Här är ett urval av våra projekt.

Svevia beredde mark när Gekås Ullared byggdes ut

När populära Gekås Ullared skulle byggas ut förberedde Svevia markområdet.

Svevia beredde mark för The Winery Hotel

Strax utanför Stockholm lade Svevia grunden för landets första vinhotell, The Winery Hotel. Uppdraget omfattade schaktning, grundförstärkning, gjutning av hotellets bottenplatta, och finplaneringen och var värt ca 33 miljoner kronor.

Grundläggning av SEB:s nya kontor

Svevia utförde alla grundläggningsarbeten för SEB:s nya kontor i kvarteret Pyramiden vid Arenastaden i Stockholm.

Grunden till framtidens Norrköping

På skör och geotekniskt utmanande mark förvandlas industriområdet i Norrköpings hamn till en inspirerande plats fylld med grönska, bostäder och arbetsplatser. I samverkan med NCC och Norrköpings kommun lägger Svevia en stabil grund för en stad i förvandling.

Västberga industrikvarter

Svevia utförde saneringssarbete, grundläggnings- och markarbete samt platsgjutna betongarbeten för tre industribyggnader i Västberga. Arbetet pågick 2018 till 2020.

Förberedelser för nytt bostadsområde i Järfälla

Svevia utförde alla förberedande arbeten inför byggandet av det nya bostadsområdet Ormbacka i Järfälla.