Grundläggning av SEB:s nya kontor

Artikel bild

Fakta

PLATS

Arenastaden, Solna

KUND

Fabege

KONTRAKTSUMMA

Ca 150 miljoner kronor

PROJEKTTID

Sep 2014 - dec 2015

Svevia utförde alla grundläggningsarbeten för SEB:s nya kontor i kvarteret Pyramiden vid Arenastaden i Stockholm.

På marken där SEB:s toppmoderna kontor växte fram har det tidigare stått en bensinmack och bärigheten i området är samtidigt mycket dålig. För att hantera utmaningen har Svevias specialister inom bl.a. grundläggning, spontning, pålning och marksanering varit inkopplade.

Förstärkningen av marken har skett med betongpelare och stålkärnepålar som förankrats i berget. Total mängd fyllnadsmassa och schakt som grävts ur är ca 50 000 kubikmeter.

Svevia har även gjutit byggnadens bottenplatta och källarväggarna upp till markplan. Den del som i framtiden kommer att fungera som parkeringsplan.

Hög flexibilitet och pressad tidsplan

Paralellt med produktionen skedde även projekteringsarbeten vilket gjorde att det ställdes höga krav på flexibilitet och snabba omställningar.

- Det skedde ständigt förändringar kring olika byggdelar och material vilket krävde snabba omställningar. Något som genomfördes utan avkall på kvalitet och säkerhet vilket vi är väldigt stolta över, säger Håkan Lysell, produktionschef, Svevia.

"En trygg affärspartner"

Uppdraget var det andra på kort tid för fastighetsbolaget Fabege. Sedan tidigare har Svevia genomfört liknande betongarbeten inför byggande av Winery hotel intill Brunnsviken i Solna.

- På Winery hotel har vi fått visa vad vi går för och jag är övertygad om att det proffsiga arbete som Svevia gör där har visat att vi är en trygg affärspartner som håller vad vi lovar, säger Gustav Oscarsson, regionchef på Svevia.

Projektet i siffror

  • 545 meter slagen permanentspont

  • 550 meter temporär spont för hiss och pumpgropar

  • 150 stycken borrade stålkärnepålar för hissgropar

  • Totalt 1816 pålar (borrade stålrörspålar samt slagna stål- och betongpålar)