Våra projekt

Svevia finns på fler än 100 platser i hela Sverige och i Norge. Varje dag arbetar cirka 2 200 medarbetare med omkring 2 100 projekt. Här hittar du några av våra projekt.

Ett urval av de projekt vi utfört

Här är ett urval av de projekt vi utfört.

Samverkansprojekt

Samverkansprojekt skapar mervärde och banar väg för aktivt klimatarbete, sunda leverantörer och säkrare arbetsplatser. Läs mer om några av de samverkansprojekt vi genomfört.

Projekt - sanering av mark och vatten

En uppröjd och rengjord plats, är en bra grund att bygga på. Här hittar du några av de saneringsprojekt vi utfört.

Projekt - trafikanordningar

Vi har lång erfarenhet av trafikavstängningar och hjälper till såväl med planering och TA-planer som när det är dags att stänga av trafiken. Här kan du läsa mer om några av våra genomförda uppdrag.

Projekt - innovation och utveckling

Digitala lösningar, forskning och innovation är en viktig del i Svevias arbete med att bygga och underhålla landets vägar och infrastruktur.

Projekt - bergförstärkning

Läs om några av våra genomförda projekt inom bergförstärkning.

Projekt - energi

Vi är med och anlägger den svenska energisektorn. Här hittar du några av vår projekt inom bland annat vatenkraft och vindkraft.

Projekt - vägar och gator

Vägar och gator är det som binder oss samman. Läs mer om några projekt vi utfört.

Hållbarhetsprojekt - ballast

Inom Svevias ballastverksamhet arbetar vi ständigt för att hitta nya lösningar och att utveckla vårt hållbarhetsarbete. Här hittar du några av de hållbarhetsprojekt vi medverkat i.

Projekt - grundläggning

Läs om några av våra genomförda projekt inom grundläggning.

Projekt - broar

Med stor erfarenhet och kompetens har vi bidragit till den infrastruktur som idag binder samman människor och platser.

Övriga projekt

Här kan du läsa om ytterligare några projekt som vi utfört.

Om Svevia

Svevia är specialiserat på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Vi är ledande på drift och underhåll och ett av de största anläggningsföretagen i Sverige. Läs mer om vilka vi är.

Vision, affärsidé och värderingar

Vi har gjort ett tydligt val. Svevia är specialist på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Läs mer om vår affärsidé och våra värderingar.

Finansiella rapporter

Ta del av delårsrapporter, årsredovisningar och övriga finansiella rapporter från Svevia.