Ledning

Svevias koncernledning behandlar koncerngemensamma frågor inom Svevia och består av divisionschefer och stabschefer.

Joachim Hallengren, vd och koncernchef, Svevia. Foto: Rickard Kilström

Joachim Hallengren
Vd och koncernchef

Födelseår: 1964

Utbildning: Civilingenjör Master of Sience (MSc), Chalmers tekniska högskola

Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande Forenom Group Oy, ledamot Offside Press AB, ledamot Aspelin – Ramm Fastigheter AB

Arbetslivserfarenhet: CEO Bonava AB, vd NCC Housing, totalt 16 års erfarenhet från ledande befattningar inom NCC koncernen, bland annat vd NCC Property Development samt medlem i NCC AB’s koncernledning

Kristian Karlsson, tf. CFO

Kristian Karlsson
CFO

Födelseår: 1976

Anställd i Svevia: 2014

Utbildning: Ekonomie Magisterexamen vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Arbetslivserfarenhet: Ledande ekonomibefattningar inom Vattenfallkoncernen.

Charlotte Sandström, kommunikationschef, Svevia

Sofia Eriksson
Marknads- och kommunikationschef

Födelseår: 1981

Anställd i Svevia: 2014

Utbildning: Filosofie kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap från Linnéuniversitetet samt vidareutbildning i marknadsföring från Berghs School of Communication.

Arbetslivserfarenhet: Marknadschef Svevia, Kommunikatör vid bland annat Högskolan i Skövde och Statens fastighetsverk.

Mattias Gretzer, divisionschef, division anläggning, Svevia

Mattias Gretzer
Divisionschef Anläggning

Födelseår: 1971

Anställd i Svevia: 2019

Utbildning: Civilingenjör Väg och Vatten, KTH (1994-99) samt Executive Leadership Program, Handelshögskolan (2018-2019)

Övriga uppdrag: Vice ordförande Samhällsbyggarna

Arbetslivserfarenhet: Regionchef Svevia, Affärschef BTH Bygg samt totalt 17 års erfarenhet från ledande befattningar inom Skanska, bland annat distriktschef Anläggning Stockholm.

Robert Karlsson, Arento

Robert Karlsson
vd Arento

Födelseår: 1980

Anställd i Svevia: 2013

Utbildning: Högskoleingenjör Maskin vid Linköpings Tekniska Högskola

Arbetslivserfarenhet: Produktionschef AB Borggårds Bruk, depåområdeschef Svevia Maskin, maskinchef Arento

Tomas Johansson, divisionschef Industri, Svevia

Michael Malm
Tillförordnad divisionschef Industri

Födelseår: 1955

Anställd i Svevia: 2024

Utbildning: Byggnadsingenjör

Arbetslivserfarenhet: Tidigare innehaft roller såsom divisionschef Industri Norden på NCC, administrativ direktör NCC Roads AS Norge, BA Manager Roads Sverige Sydväst.

Mathilda Scott, HR-chef, Svevia

Mathilda Scott
HR-chef

Födelseår: 1990

Anställd i Svevia: 2015

Utbildning: Filosofie kandidatexamen (fil.kand.) personal och arbetsliv (huvudområde rättsvetenskap)

Arbetslivserfarenhet: Kompetensförsörjningschef Svevia, HR Manager Kemet Electronics

Olle Öberg, divisionschef Drift, Svevia

Olle Öberg
Divisionschef Drift

Födelseår: 1961

Anställd i Svevia: 1986

Utbildning: Gymnasieingenjör

Arbetslivserfarenhet: Regionchef Svevia, avdelnings-, arbets- och platschef Vägverket Produktion