Revision

Vid årsstämman 2021 utsågs revisionsföretaget Ernst & Young AB som revisor intill slutet av årsstämman 2022. Ernst & Young AB har anmält auktoriserade revisorn Jonas Svensson som huvudansvarig revisor.

Revisor

Namn

Jonas Svensson

Titel

Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB

Dokument och revisorsyttranden

På sidan om Svevias bolagsstämmor hittar du bland annat revisorsyttranden och andra relaterade dokument.

Dokument årsstämmor

Relaterade sidor

Läs mer om vad vi gör och vilka Svevia är.

Finansiella rapporter

Ta del av delårsrapporter, årsredovisningar och övriga finansiella rapporter från Svevia.

Vår verksamhet

Vi finns på fler än 100 platser i Sverige och verksamheten är indelad i divisionerna Anläggning, Drift och Industri och dotterbolaget Arento.