Miljömässig hållbarhet

Svevia arbetar för att minska negativ miljöpåverkan genom att identifiera miljöaspekter och utveckla hållbara arbetssätt.

Så arbetar vi med miljömässig hållbarhet

Genom att utveckla hållbara arbetssätt erbjuds Svevias kunder miljöanpassade produkter och tjänster. Läs mer om vad vi gör inom områdena klimatneutralitet, cirkulär produktion och biologisk mångfald:

Klimatneutralitet

Svevia står bakom två färdplaner Svevia med målet att verka för ett klimatneutralt Sverige 2045.

Cirkulär produktion

Svevia verkar för att återanvända och återvinna så mycket material som möjligt som uppkommer i verksamheten.

Biologisk mångfald

Svevia verkar för att verksamheten bedrivs på ett sätt som bevarar biologisk mångfald.