Biologisk mångfald

Svevia verkar för att verksamheten bedrivs på ett sätt som bevarar biologisk mångfald.

Så arbetar vi för att värna
biologisk mångfald

Som en del i detta pågår arbete med att bevara och skydda den biologiska mångfalden i bolagets täkter.
Miljön i täkter gynnar arter som fåglar, insekter samt grodor och kräldjur. Samtidigt som verksamheten bedrivs, pågår arbete för att skydda och skapa livsmiljöer för de olika arterna. Arbete pågår också för att förhindra spridning av invasiva arter samt bevara skyddsvärda arter. Under 2022 har Svevia fortsatt samarbetet med Länsstyrelsen om att bevara marken för vår avslutade naturgrustäkt på Gotland, för att främja pollinerande arter.

Mer inom hållbarhetsområdet

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet på Svevia.

Klimatneutralitet

Svevia står bakom två färdplaner Svevia med målet att verka för ett klimatneutralt Sverige 2045.

Cirkulär produktion

Svevia verkar för att återanvända och återvinna så mycket material som möjligt som uppkommer i verksamheten.