Vision, affärsidé och värderingar

Svevia är specialist på att bygga och underhålla vägar, broar, hamnar och annan infrastruktur.

En delande kultur

Vårt framgångsrecept bygger på hur vi arbetar och den företagskultur vi odlar.

I dag är vi den ledande driftentreprenören och ett av de största väg- och anläggningsföretagen i Sverige. Men framförallt är vi ett modernt serviceföretag där varje medarbetares personliga initiativförmåga och yrkesskicklighet är avgörande för kundupplevelsen. Genom ett stödjande ledarskap är det lika lätt för våra medarbetare att ta ansvar som att ge. Eftersom vi har som vana att alltid dela med oss av erfarenhet och kunskap till kollegor, kunder och leverantörer blir vi med automatik effektivare och mer snabbfotade. Och det i en värld där förändring är normaltillståndet. Tillsammans gör vi mer nytta.

Vision

Vi bygger och sköter om vägar. Där har vi vår passion. Där ska vi vara bäst.

Vi bygger vårt arbete på fyra strategiska grundpelare. Med kunden i
centrum tar vi ut riktningen för framtiden:

  • Kund - Vi ska attrahera rätt kund och skapa nytta genom att förstå deras behov. Det skapar lönsamhet och ger nöjda kunder.

  • Specialicering - Som specialist ska vi vara bäst. Därför fokuserar vi på projekt som passar vår värdekedja och kompetens.

  • Operationell effektivitet - Vi skapar konkurrenskraft via innovativa och hållbara arbetssätt och processer.

  • Medarbetare - Vår framgång bygger på förmågan att behålla, engagera, utveckla och rekrytera medarbetare. Engagerade medarbetare är inget ett företag får – det är något som vi
    som arbetsgivare måste förtjäna.

Affärsidé

Svevia är entreprenadföretaget som genom bra service och aktivt samarbete med sina kunder och leverantörer levererar rätt kvalitet vid byggande och skötsel av vägar och övrig infrastruktur.

Våra värdeord

Det är vår värdegrund som bygger vår kultur, stärker vårt varumärke och intuitivt leder oss rätt i våra beslut och handlingar – internt, i relation till kunder, samarbetspartners och samhället i stort.
Vi ska i alla situationer agera utifrån:

  • Engagemang - Det är viktigt att vi känner glädje och engagemang över det vi tillsammans bidrar till att skapa. Det får oss att känna stolthet i vårt arbete. Engagemang växer när vi interagerar med varandra.

  • Samarbete - Framgång skapas genom nära samarbete med andra, där vi delar med oss av våra erfarenheter och vår kunskap. Genom en öppenhet mellan chefer och medarbetare, samt tillsammans med kunder och samarbetspartners, växer vi som företag.

  • Ansvar - Genom att tydligt ser vår roll och vårt värde blir det naturligt att ta ansvar, oavsett om det handlar om att hjälpa en kollega, skapa ekonomiska resultat eller leverera kundservice och produkter i toppklass. Tillsammans tar vi också ansvar genom att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Lediga jobb på Svevia

Genom tydliga prestationsmål och krävande arbetsuppgifter får du möjlighet att utvecklas och göra skillnad. Här hittar du vår aktuella jobblista.

Se alla lediga tjänster

Relaterade sidor

Läs mer om vad vi gör och vilka Svevia är.

Finansiella rapporter

Ta del av delårsrapporter, årsredovisningar och övriga finansiella rapporter från Svevia.

Vår verksamhet

Vi finns på fler än 100 platser i Sverige och verksamheten är indelad i divisionerna Anläggning, Drift och Industri och dotterbolaget Arento.