Vision, affärsidé och värderingar

Vi får stad och land att fungera, till nytta för hela samhället.

Vi är grunden i svensk infrastruktur

Genom att bygga och sköta om vägar och infrastruktur över hela landet skapar Svevia rörlighet och ger plats åt människor, varor och tjänster i generationer framöver. Vi får stad och land att fungera, till nytta för hela samhället. Vi finns där i små och stora projekt, och alltid med så liten negativ inverkan på människor och miljö som möjligt.

Vision

Vi är bäst på att bygga, sköta om och klimatanpassa vägar och annan infrastruktur. Så får vi stad och land att fungera, och människor att mötas.

Affärsidé

Som specialister på att bygga, sköta om och klimatanpassa vägar och annan infrastruktur bidrar vi till ett robustare samhälle. Vi gör det i nära samspel med våra kunder, och alltid med ansvar för den värld vi lämnar efter oss.

Vi tror på

Engagemang
Det är viktigt att vi känner glädje och engagemang över det vi tillsammans bidrar till att skapa. Det får oss att
känna stolthet i vårt arbete. Engagemang växer när vi interagerar med varandra

Samarbete
Framgång skapas genom nära samarbete med andra, där vi delar med oss av våra erfarenheter och vår kunskap. Genom en öppenhet mellan chefer och medarbetare, samt tillsammans med kunder och samarbetspartners, växer vi som företag.

Ansvar
Genom att vi tydligt ser vår roll och vårt värde blir det naturligt att ta ansvar, oavsett om det handlar om att hjälpa en kollega, skapa ekonomiska resultat eller leverera kundservice och produkter i toppklass. Tillsammans tar vi också ansvar genom att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Lediga jobb på Svevia

Genom tydliga prestationsmål och krävande arbetsuppgifter får du möjlighet att utvecklas och göra skillnad. Här hittar du vår aktuella jobblista.

Se alla lediga tjänster

Relaterade sidor

Läs mer om vad vi gör och vilka Svevia är.

Finansiella rapporter

Ta del av delårsrapporter, årsredovisningar och övriga finansiella rapporter från Svevia.

Vår verksamhet

Vi finns på fler än 100 platser i Sverige och verksamheten är indelad i divisionerna Anläggning, Drift och Industri och dotterbolaget Arento.