Vår verksamhet

Vi finns på fler än 100 platser i Sverige och verksamheten är indelad i divisionerna Anläggning, Drift och Industri och dotterbolaget Arento. Vår kärnverksamhet är att utföra nybyggnation och sköta drift, service och underhåll av Sveriges vägar och annan infrastruktur.

Ett helhetsgrepp på vägen

Vi har tekniken, maskinerna, erfarenheten och produktions-kunnandet för att driva både små och stora projekt inom anläggning, beläggning, drift och vägunderhåll. Vi har även egen tillverkning av allt från asfalt och vägmarkeringsfärg till skyltar och vägemulsion. Dessutom erbjuder vi kvalitetstestad ballast från 160 egna grus- och bergtäkter – från Hässleholm i söder till Kiruna i norr. Genom att ha koll på detaljerna, ibland ned på molekylnivå, kan vi leverera en helhet med rätt kvalitet.

Oavsett om vi lägger grunden för en ny vindkraftspark, sköter vinterväghållningen för ett fastighetsbolag eller asfalterar ett industriområde. Alltid med omsorg om miljö och människa. Det är hållbart.

Organisation

Svevias verksamhet är indelad i divisionerna Anläggning, Drift och Industri och dotterbolaget Arento

Division Anläggning

Utför uppdrag inom väg och anläggning, från ny- och ombyggnad av vägar till grundläggnings- och markarbeten för industrier och bostadsområden. Miljörelaterade uppdrag som marksanering ökar i omfattning.

Division Drift

Sköter drift, underhåll och service av vägar, gator och broar åt Trafikverket, kommuner, företag, föreningar och privatpersoner. Vi har även skötseluppdrag åt industrier, fastighetsbolag, flygplatser och hamnar. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge där vi har fokus på vägunderhåll.

Division Industri

Erbjuder hela kedjan inom beläggningsområdet, från sten till färdigbelagd och målad väg. Egna täkter, ackrediteradlaboratorieverksamhet och många asfaltprodukter ingår i verksamheten.

Arento AB

Svevias dotterbolag Arento hyr ut och underhåller maskiner, fordon och utrustning till Svevia, men också till kunder inom hela entreprenadbranschen.

Våra finansiella rapporter

Läs och ladda hem Svevias delårsrapporter, års- och hållbarhetsredovisningar och andra finansiella rapporter.

Till Svevias finansiella rapporter

Relaterade sidor

Läs mer om vad vi gör och vilka Svevia är.

Vision, affärsidé och värderingar

Vi har gjort ett tydligt val. Svevia är specialist på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Läs mer om vår affärsidé och våra värderingar.

Mångfald och inkludering

På Svevia är vi övertygade om att mångfald, inkludering och jämställdhet är framgångsfaktorer. Läs om hur vi arbetar för att vara en arbetsplats för alla.