Specialister på allt inom vägar och infrastruktur

Vi har gjort ett tydligt val. Svevia är specialist på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur.

Vårt erbjudande

Svevia är specialister på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Vi är ledande på drift och underhåll och ett av de största anläggningsföretagen i Sverige.

Asfalt

Att asfaltera är en hel vetenskap. Berätta vad du vill göra så ser vi till att din yta byggs upp på rätt sätt. Och när det behövs analyserar våra labb asfalten – på molekylnivå.

Trafikanordning

Det är mycket som måste klaffa när en väg ska stängas. Lämna över ansvaret till oss. Vi är specialister på att leda om och stänga av trafiken.

Grus och kross

Vi har ballasten du behöver för vägbyggen, dränering, grundläggning, järnvägskonstruktioner, betong- och asfalttillverkning.

Sanering av mark och vatten

Förorenade platser kan, när de är sanerade komma till bättre, klokare och mer lönsam användning. Det hjälper vi till med.

Grundläggning

Vi gör mark- och grundläggningsjobbet när huset ska byggas, vindkraftparken ska resas eller ett helt område ska exploateras.

Våra laboratorier

Svevias har egna laboratorier som analyserar allt från vägkonstruktioner till ballast, asfalt och bindemedel. Vi följer upp funktionskrav och fungerar som ett kunskapscenter för produktutveckling och innovation.

Bygga väg och bro

En ny väg för timmertransporterna eller en bro till hotellet? Svevia bygger alla typer av vägar och broar - för stora och små företag.

Vägunderhåll

Vi gör vardagen enklare. En välskött infart, en parkering som är plogad på morgonen och en grusväg som är behaglig att köra på. Låt oss sköta underhållet.

Fullservice för energisektorn

Vindkraft, fjärrvärme, vattenkraft - vi är med och anlägger den svenska energisektorn. Vi tar helhetsgreppet och levererar mer nytta.

Enskild väg

En grusväg håller längre om den sköts om på rätt sätt. Det kan vi på Svevia hjälpa dig med.

Mark och park

Vi sköter och anlägger grönområden, parker, idrottsplatser, lekplatser och marken runt hotell, shoppingcenter, konferensanläggningar, parkeringar och vägar. Och på vintern håller vi snön borta.

Lediga jobb på Svevia

Genom tydliga prestationsmål och krävande arbetsuppgifter får du möjlighet att utvecklas och göra skillnad. Här hittar du vår aktuella jobblista.

Se alla lediga tjänster

Några av våra genomförda projekt

Svevia finns på fler än 100 platser i hela Sverige och i Norge. Varje dag arbetar cirka 2000 medarbetare med omkring 1900 projekt. Här hittar du några av våra projekt.

Projekt - Broar

Med stor erfarenhet och kompetens har vi bidragit till den infrastruktur som idag binder samman människor och platser.

Projekt - sanering av mark och vatten

En uppröjd och rengjord plats, är en bra grund att bygga på. Här hittar du några av de saneringsprojekt vi utfört.

Projekt - Grundläggning

Läs om några av våra genomförda projekt inom grundläggning.

Projekt - innovation och utveckling

Digitala lösningar, forskning och innovation är en viktig del i Svevias arbete med att bygga och underhålla landets vägar och infrastruktur.

Projekt - bergförstärkning

Läs om några av våra genomförda projekt inom bergförstärkning.

Projekt - Trafikanordningar

Vi har lång erfarenhet av trafikavstängningar och hjälper till såväl med planering och TA-planer som när det är dags att stänga av trafiken. Här kan du läsa mer om några av våra genomförda uppdrag.

Projekt - Vägar och gator

Vägar och gator är det som binder oss samman. Läs mer om några projekt vi utfört.

Projekt - Energi

Vi är med och anlägger den svenska energisektorn. Här hittar du några av vår projekt inom bland annat vatenkraft och vindkraft.

Övriga projekt

Här kan du läsa om ytterligare några projekt som vi utfört.