Projekt - anläggning och underhåll av broar

Med stor erfarenhet och kompetens har vi bidragit till den infrastruktur som idag binder samman människor och platser.

Ett urval av våra projekt

Här är ett urval av de projekt vi utfört inom anläggning och underhåll av broar.

Komplext och komplicerat kabelbyte på Tjörnbron

Svevia fick i uppdrag att byta sammanlagt 14 av de 64 orangemålade kablarna på Tjörnbron varav de största är 146 meter långa och väger 11,5 ton.

Porten till västsverige

Med en ökande trafikmängd till Göteborg Landvetter Airport behöver infrastrukturen i området utvecklas. Svevia fick i uppdrag att bygga en bro som i sin placering och form också blev en ny port till flygplatsen.

Svevias brobygge - en bärande del av nya Hagastaden

På uppdrag av Stockholms stads exploateringskontor byggde Svevia förbindelsen mellan den befintliga Solnabron och det nya området Hagastaden.

Temporär bro vid E4 Sundsvall

Nattetid stängdes E4 vid Skönsberg utanför Sundsvall och trafiken leddes om, för att lyfta första delen av en provisorisk gång- och cykelbro på plats.

Reparation och underhåll av broar i mellansverige

Svevia fick i uppdrag av en kommungrupp bestående av Sundsvall, Timrå, Hudiksvall, Östersund och Härjedalens kommun att sköta underhåll av cirka 150 broar.

Mer trafiksäkra broar i Örnsköldsvik

För att trygga brobeståndet i Örnsköldsvik gav kommunen Svevia i uppdrag att utföra broreparationer samt att ersätta bron över Höglandsjön.

Mer inom vägar och broar.

En ny väg för timmertransporterna eller en bro till hotellet? Svevia bygger och underhåller alla typer av vägar och broar. Läs mer om vad vi gör.

Broreparation

Äger ditt företag en betongbro, en ramp eller kanske en rörbro som behöver lite omvårdnad? Ta hand om din investering genom att låta Svevia ta hand om reparationen.

Bygga bro

Kan du förbättra framkomligheten inom fabriksområdet med en ny bro, bygga en betongramp i färjeläget eller öka tillgängligheten i det nya bostadsområdet med en gångbro? Svevia har allt som krävs för att få ny infrastruktur på plats.