Reparation och underhåll av broar

Artikel bild

Fakta

KATEGORI

Broar

KUND

Sundsvall, Timrå, Hudiksvall, Östersund och Härjedalens kommun

PROJEKTTID

2016-2018 med option på ytterligare 1+1 år

PROJEKTTID

7 miljoner kronor

Svevia fick i uppdrag av en kommungrupp bestående av Sundsvall, Timrå, Hudiksvall, Östersund och Härjedalens kommun att sköta underhåll av cirka 150 broar.

Uppdraget omfattade bland annat brospolning, slyröjning och årliga inspektioner av broar i området. Uppdraget innefattade även löpande reparationsarbeten på broarna utefter de behov som beställare, projektör och entreprenör ser behov utav.

Uppdraget präglades av ett tätt samarbete mellan Svevia som entreprenör och projektör och kunden. Projektet präglades även av höga krav på att tillsammans med kunden hitta en ekonomisk och hållbar reparationsmetod som ger längsta möjliga livslängd för de aktuella broarna.

De fem kommunerna är enskilt relativt små förvaltare av broar, men genom gemensam upphandling av en erfaren entreprenör för reparation och underhåll av broar har man sett stora synergieffekter.