Temporär bro vid E4 Sundsvall

Artikel bild

Fakta

KATEGORI

Broar

KUND

Trafikverket

PLATS

Skönsberg, Sundsvall

KONTRAKTSSUMMA

157 miljoner kronor

Nattetid stängdes E4 vid Skönsberg utanför Sundsvall och trafiken leddes om, för att lyfta första delen av en provisorisk gång- och cykelbro på plats.

Bron var en del i projektet E4 Skönsberg i Sundsvall. Tre kranar fanns på plats för att lyfta den första 45 meter långa och 25 ton tunga brodelen på plats över vägen. Vid midnatt började man att lyfta bron och strax efter 01.00 var den på plats.

Allt gick enligt planerna och vägen öppnades igen vid fyratiden. Den återstående brodelen lyftes på plats morgonen efter. Totalt är bron 90 meter lång och väger 50 ton. Den tillfälliga bron ersätter en gångtunnel som går under E4 idag, men eftersom vägen skulle sänkas sex meter var bron tvungen att tas bort.

Beredskapsbron kommer från försvaret

– Bron är en så kallad beredskapsbro. Som en byggsats i jätteformat monteras den ihop på marken och lyfts på plats med hjälp av kranar, berättar Svevias platschef Bengt Strand.

Beredskapsbron, krigsbron, eller Bailey bridge som den ibland kallas efter sin upphovsman, konstruerades för brittiska försvaret en gång i tiden för att snabbt kunna byggas upp och monteras ned i fält.

– Trafikverket förvaltar ett antal sådana broar, som tidigare tillhört försvaret, och använder till exempel om en väg skulle spolas bort, säger Bengt Strand. Eller som i detta fall när en tillfällig bro behövs.