Hållbar asfalttillverkning

Inom Svevias asfalttillverkning arbetar vi ständigt för att hitta nya hållbara lösningar genom att utveckla våra produkter såväl som vår tillverkningsprocess.

Projekt för en mer hållbar asfalttillverkning

Här hittar du några av de hållbarhetsprojekt vi genomfört.

Cirkulär asfalt

Gammal asfalt innehåller råvaror som till fullo är att betrakta som återanvändbara. Det gäller inte enbart sten utan även bindemedel i form av bitumen.

Konvertering av asfaltverk för fossilfri drift

Som ett steg i ledet att uppnå klimatneutralitet 2045 och kunna erbjuda våra kunder ett komplett utbud av miljöanpassad asfalt, så har samtliga av Svevias stationära asfaltverk konverterats till 100% fossilfri drift med bioolja.

Lignin - asfalt med lägre klimatpåverkan

Svevia har tagit fram en klimatanpassad asfalt där trädens naturliga bindemedel, lignin, ersätter en del av det oljebaserade bindemedlet.

Så tillverkas asfalt i ett asfaltverk

Våra asfaltprodukter tillverkas i asfaltverk, där de olika beståndsdelarna värms upp, torkas och därefter tillsätts och blandas i en särskild ordning för att sedan lastas på lastbil och transporteras till kund för utläggning.

Så tillverkas asfalt

Relaterade sidor

Läs mer om Svevias asfalttillverkning.

Våra asfaltprodukter

Oavsett om det är en garageuppfart, en mindre lokalgata eller en motorväg som ska beläggas så har vi asfalt optimerad efter era behov.

Hållbar asfalttillverkning

Vi verkar för att främja en hållbar asfalttillverkning där vi säkerställer ansvar för människor, miljö och ekonomi. Läs mer om några av våra hållbarhetsinitiativ.