Från berg till färdig beläggning

Ska du lägga ny asfalt, förstärka en grusväg eller laga en befintlig beläggning? Inom Svevia har vi byggt upp en hel industri för att möta dina behov.

Allt inom asfalt

Ska du lägga ny asfalt, förstärka en grusväg eller laga en befintlig beläggning? Inom Svevia har vi byggt upp en hel industri för att möta dina behov. Vi gör det med egen produktion av allt från stenmaterial, bitumenemulsion och 150 asfaltsorter till fräsning, utläggning och linjemålning med termoplast. Vi har även labb för utveckling av nya produkter och materialanalyser.

Våra asfaltverk

Via våra fasta och mobila asfaltverk kan vi försörja hela Sverige med asfaltsmassa - med egenskaper anpassade efter dina behov.

En helhetslösning inom asfaltering

Svart beläggning, lite grönare tillverkning. Svevia har ett komplett asfalterbjudande för dig som vill hålla på med annat.

Asfaltfräsning

Svevia är i dag en av landets ledande entreprenörer inom asfaltfräsning. Våra specialister på fräsning av asfalt har lång erfarenhet och anpassar frästekniken utifrån dina behov.

Bitumenemulsion

Svevia har fyra fabriker för tillverkning av bitumenemulsion - ett bindemedel för asfalt. Våra fabriker för bitumenemulsion finns bland annat i Umeå, Bollnäs, Örebro och Hässleholm.

Våra laboratorier

Svevias har egna laboratorier som analyserar allt från vägkonstruktioner till ballast, asfalt och bindemedel. Vi följer upp funktionskrav och fungerar som ett kunskapscenter för produktutveckling och innovation.

Tankbeläggning

Tankbeläggning i form av Y1B, JIM och infräsning av makadam är ett kostnadseffektivt, snabbt och klimatsmart beläggningsalternativ för medel- och lågtrafikerade vägar.

Tillverkning och asfaltprodukter

Genom våra asfaltverk kan vi försörja hela Sverige med asfaltprodukter optimerade efter dina behov. Våra egna laboratorier ser till att vi kan kvalitetssäkra de massor vi levererar och med en egen bitumendepå som förser asfaltverken med bitumen har vi kontroll över hela vår försörjningskedja för att erbjuda bästa möjliga leveranssäkerhet.

Vägmarkering

Ingen väg är komplett utan vägmarkering. De vita vägmarkeringarna är en viktig del av vägen, de leder, informerar och varnar trafikanterna. På Svevia kan vi allt inom linjemålning av vägar, gator och andra ytor. Vi åtar oss uppdrag över hela landet.

Planera nästa beläggningsjobb.

Allt inom beläggning, ballast och vägmarkering. Bland annat. Kontakta en specialist på asfalt:

Våra asfaltverk

Via våra asfaltverk kan vi försörja hela Sverige med asfaltsmassa. Svevias asfaltsanläggningar ligger strategiskt placerade för att vi ska kunna erbjuda dig kostnadseffektiva och säkra leveranser av asfalt.

Våra asfaltverk