Från berg till färdig beläggning

Ska du lägga ny asfalt, förstärka en grusväg eller laga en befintlig beläggning? Inom Svevia har vi byggt upp en hel industri för att möta dina behov.

Allt inom asfalt

Ska du lägga ny asfalt, förstärka en grusväg eller laga en befintlig beläggning? Inom Svevia har vi byggt upp en hel industri för att möta dina behov. Vi gör det med egen produktion av allt från stenmaterial, bitumenemulsion och 150 asfaltsorter till fräsning, utläggning och linjemålning med termoplast. Vi har även labb för utveckling av nya produkter och materialanalyser.

En helhetslösning inom asfaltering

Svart beläggning, lite grönare tillverkning. Svevia har ett komplett asfalterbjudande för dig som vill hålla på med annat.

Tankbeläggning

Tankbeläggning i form av Y1B, JIM och infräsning av makadam är ett kostnadseffektivt, snabbt och klimatsmart beläggningsalternativ för medel- och lågtrafikerade vägar.

Asfaltfräsning

Svevia är i dag en av landets ledande entreprenörer inom asfaltfräsning. Våra specialister på fräsning av asfalt har lång erfarenhet och anpassar frästekniken utifrån dina behov.

Bitumenemulsion

Svevia har fyra fabriker för tillverkning av bitumenemulsion - ett bindemedel för asfalt. Våra fabriker för bitumenemulsion finns bland annat i Umeå, Bollnäs, Örebro och Hässleholm.

Vägmarkering

Ingen väg är komplett utan vägmarkering. De vita vägmarkeringarna är en viktig del av vägen, de leder, informerar och varnar trafikanterna. På Svevia kan vi allt inom linjemålning av vägar, gator och andra ytor. Vi åtar oss uppdrag över hela landet.

Våra laboratorier

Svevias har egna laboratorier som analyserar allt från vägkonstruktioner till ballast, asfalt och bindemedel. Vi följer upp funktionskrav och fungerar som ett kunskapscenter för produktutveckling och innovation.

Våra asfaltverk

Via våra fasta och mobila asfaltverk kan vi försörja hela Sverige med asfaltsmassa - med egenskaper anpassade efter dina behov.

Beläggning med Constrada Densiphalt

Constrada Densiphalt är en beläggning som kombinerar de bästa egenskaperna från asfalt och betong.

Asfaltfräsning - välj fräsmetod

Som specialister på fräsning kan vi utföra alla typer av uppdrag. Extra roligt är det när vi kan fungera som problemlösare – utföra kniviga uppdrag med smart frästeknik.

Vägmarkering

Ingen väg är komplett utan vägmarkering. De vita vägmarkeringarna är en viktig del av vägen, de leder, informerar och varnar trafikanterna.

Fräsmaskiner

Vi använder de senaste fräsmaskinerna, med den senaste miljötekniken. Svevia är bland annat först i landet med en asfaltfräs där fräsvalsen kan skjutas ut i sidled.

Hur fungerar ett asfaltverk?

Asfaltproduktion kan liknas vid bakning. Vid Svevias fasta asfaltverk finns idag cirka 150 olika recept, där variationer i stenmaterial, stenstorlek och bindemedel ger en slutprodukt med just de egenskaper som kunden efterfrågar.

Planera nästa beläggningsjobb.

Allt inom beläggning, ballast och vägmarkering. Bland annat. Kontakta en specialist på asfalt:

Våra asfaltverk

Via våra asfaltverk kan vi försörja hela Sverige med asfaltsmassa. Svevias asfaltsanläggningar ligger strategiskt placerade för att vi ska kunna erbjuda dig kostnadseffektiva och säkra leveranser av asfalt.

Våra asfaltverk