Bitumenemulsion

Svevia har fyra fabriker för tillverkning av bitumenemulsion - ett bindemedel för asfalt. Vi erbjuder allt från standardprodukter för klistring av asfaltlager till specialvarianter som uppfyller olika funktionskrav.

Emulsioner – för ökad miljöhänsyn och smartare energiutnyttjande

Svevia har fabriker för tillverkning av bitumenemulsion, i Umeå, Bollnäs, Örebro och Hässleholm. Därifrån kan vi leverera de flesta typer av kvalitéer – exempelvis för ytbehandling, remixing, klistring, tunnskikt, försegling och som bindemedel i kall asfalt.

Då arbetstemperaturen kan hållas låg minimeras energiåtgången samt utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Våra specialister har dessutom lång erfarenhet av att utveckla specialprodukter. Vi har recepten som gör emulsionen tjockare/tunnare, mer slitstark, uthållig och kostnadseffektiv. Skulle du behöva en riktigt udda blandning står våra produktspecialister beredda att ta fram helt nya och innovativa produkter.

Både standard- och specialprodukter

Våra emulsionsfabriker levererar alla typer av bitumenemulsioner – produkter som bland annat består av bitumen och vatten, och i förekommande fall tillsatsmedel såsom polymerer. Det senare handlar om att ”spetsa” produkten för att uppnå olika tekniska egenskaper som vanligt bitumen inte har.

Dessutom tillverkar vi en mängd specialvarianter. Berätta vilka behov du har så ger vi dig råd på vägen.

Våra emulsionsfabriker

Kontaktuppgifter

Grimboåsen 5
417 05 Göteborg

Tel: 031-65 65 09

Kontaktuppgifter

Mätarvägen 1
901 33 Umeå

Tel: 090-13 54 02

Telefontid: kl 7-16 vardagar.

Utlastning: kl 7-16 vardagar, eller enligt överenskommelse.

Beställning: Senast kl 12 dagen före leverans avs. standardprodukter, och senast 5 dagar före leverans avs. specialprodukter.

Kontaktuppgifter

Fallsängesvägen 5
821 93 Bollnäs

Tel: 0278-24 290

Telefontid: kl 7-16 vardagar.

Utlastning: kl 7-16 vardagar, eller enligt överenskommelse.

Beställning: Senast kl 12 dagen före leverans avs. standardprodukter, och senast 5 dagar före leverans avs. specialprodukter.

Kontaktuppgifter

Kulvägen 4
703 69 Örebro

Tel: 019-27 20 04

Telefontid: kl 7-16 vardagar.

Utlastning: kl 7-16 vardagar, eller enligt överenskommelse.

Beställning: Senast kl 12 dagen före leverans avs. standardprodukter, och senast 5 dagar före leverans avs. specialprodukter.

Kontaktuppgifter

Kristianstadsvägen 59
281 37 Hässleholm

Tel: 045 - 18 26 63

Telefontid: kl 7-16 vardagar.

Utlastning: kl 7-16 vardagar, eller enligt överenskommelse.

Beställning: Senast kl 12 dagen före leverans avs. standardprodukter, och senast 5 dagar före leverans avs. specialprodukter.

Våra asfaltverk

Via våra asfaltverk kan vi försörja hela Sverige med asfaltsmassa. Svevias asfaltsanläggningar ligger strategiskt placerade för att vi ska kunna erbjuda dig kostnadseffektiva och säkra leveranser av asfalt.

Våra asfaltverk

Fler tjänster inom asfaltering

Ska du lägga ny asfalt, förstärka en grusväg eller laga en befintlig beläggning? Inom Svevia har vi byggt upp en hel industri för att möta dina behov.

En helhetslösning inom asfaltering

Svart beläggning, lite grönare tillverkning. Svevia har ett komplett asfalterbjudande för dig som vill hålla på med annat.

Tankbeläggning

Tankbeläggning i form av Y1B, JIM och infräsning av makadam är ett kostnadseffektivt, snabbt och klimatsmart beläggningsalternativ för medel- och lågtrafikerade vägar.