Tankbeläggning

Ett kostnadseffektivt, snabbt och miljöanpassat beläggningsalternativ för medel- och lågtrafikerade vägar.

Tankbeläggning - En effektiv lösning till bra pris

Olika typer av tankbeläggningar passar till olika typer av vägar. Metoden kan användas som vägbeläggning på vägar med upp till 3000 fordon per dygn. Det gör att metoden är lämplig för upp till 85 % av landets vägar.

Allt tillverkas på plats

Tankbeläggning kan utföras på en rad olika sätt men den huvudsakliga principen är att bindemedel (bitumen) och stenmaterial blandas på plats, på vägen. Det medför att långa och dyra miljöbelastande transporter av asfaltmassa undviks. Bindemedlet och stenmaterialet sprids på vägen var för sig för att sedan packas.

Olika typer av tankbeläggningar

Tankbeläggning är ett samlingsnamn för en rad olika metoder såsom ytbehandling (Y1B & Y1G), indränkt makadam (IM, JIM, IMT & JIMT) och försegling (F). Det är även vanligt att vägen förstärks innan beläggning. Det görs antingen genom infräsning av makadam eller genom påförsel av nytt bärlager.

Ytbehandling (Y1B & Y1G)

Y1B och Y1G så kallad ”ytning” är ett nytt tunt slitlager. Y1B utförs på tidigare belagd väg medan Y1G läggs på grusväg. Metoden innebär att ett tunt skiktflytande bindemedel sprids på vägen och täcks sedan av ett lager sten som sedan packas.

Indränkt makadam (IM, JIM, IMT & JIMT)

Denna metod är den allra vanligaste vägbeläggningen på vägar med spårbildning, ojämnheter, hål, kanthäng och diverse bärighetsproblem. Metoden räknas som förstärkning då den är bärighetshöjande, vilket ofta underlättar för en vägförening som ansöker om statsbidrag för att utföra en beläggningsåtgärd. Skillnaden på IM och JIM är att IM läggs på redan justerad väg (grusväg) medan JIM läggs på väg med ojämnheter.

Det är vanligt att JIM/IM utförs som JIMT/IMT vilket innebär att ett extra lager sten och ett extra lager bindemedel påföres. ”T” står för tät och som namnet indikerar blir vägen tät. En vanlig JIM/IM behöver kompletteras med en Y1B eller föresegling efter några år, vilket inte behövs vid JIMT/IMT.

Infräsning av makadam & bärlagerjustering

Infräsning av makadam är en oerhört kraftfull metod för total återställning och förstärkning av en trasig väg med dålig bärighet. Detta är inte en tankbeläggningsmetod i sig men används ibland som förarbete till indränkt makadam. Vi på Svevia är experter på detta och utför flera hundra tusen kvadratmeter varje år, åt både trafikverket och privata kunder.

Om det enbart är små partier som behöver förstärkas lämpar sig bärlagersjustering bättre än infräsning av makadam, av ekonomiska skäl.

Minskade utsläpp

Enligt undersökningar gjorda vid högskolorna i Dalarna och Halmstad går det åt en tredjedel så mycket energi vid tillverkning av kall asfalt jämfört med varm. Utsläppen minskar också betydligt. Exempelvis släpps bara en tredjedel koldioxid och en fjärdedel svaveloxid ut jämfört med användningen av varm asfalt.

Mer än bara yta

Eftersom vi är en av Sveriges största anläggningsentreprenörer hjälper vi dig inte bara med själva vägbeläggningen. Vill du dessutom att vi ska måla vägmarkeringar och komplettera din sträcka med skyltar, vägräcken, stängsel, kantstenar har vi all kompetens i huset. Vi finns över hela Sverige vilket gör att vi aldrig är långt borta.

Vad kostar tankbeläggning?

Vid varje förfrågan kommer vi ut och besöker och genomför en bedömning av din väg. Utifrån dina krav och önskemål gör vi en behovsanalys och tar fram ett prisförslag.

Det här gör vi alltid:

  • Behovsanalys

  • Metodval/specifikationer

  • Lämnar garanti på våra jobb

Våra asfaltverk

Via våra asfaltverk kan vi försörja hela Sverige med asfaltsmassa. Svevias asfaltsanläggningar ligger strategiskt placerade för att vi ska kunna erbjuda dig kostnadseffektiva och säkra leveranser av asfalt.

Våra asfaltverk

Fler tjänster inom asfaltering

Ska du lägga ny asfalt, förstärka en grusväg eller laga en befintlig beläggning? Inom Svevia har vi byggt upp en hel industri för att möta dina behov.

Vägmarkering

Ingen väg är komplett utan vägmarkering. De vita vägmarkeringarna är en viktig del av vägen, de leder, informerar och varnar trafikanterna. På Svevia kan vi allt inom linjemålning av vägar, gator och andra ytor. Vi åtar oss uppdrag över hela landet.

Asfaltfräsning

Svevia är i dag en av landets ledande entreprenörer inom asfaltfräsning. Våra specialister på fräsning av asfalt har lång erfarenhet och anpassar frästekniken utifrån dina behov.