Social hållbarhet

Att arbeta med social hållbarhet är en del av Svevias vardag. Mycket av verksamheten bygger på att upprätthålla en rad samhällsfunktioner. Att skapa säkra, trygga och inkluderande arbetsplatser gör att Svevia kan bygga en sund leveransapparat från grunden.

Säkra, trygga och inkluderande arbetsplatser

Genom nära samverkan med underentreprenörer och samarbetspartners arbetar Svevia med att utveckla inköpskriterier och en försörjningskedja av tjänster och produkter som lever upp till högt ställda krav på hållbar samhällsutveckling. Ytterst handlar allt om respekt för mänskliga rättigheter och den enskilda människans säkerhet och hälsa. Läs mer om vad vi gör inom social hållbarhet:

Hälsa och säkerhet

Svevias systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbete är alltid prioriterat på våra arbetsplatser. Genom att arbeta med aktiviteter som stärker vår säkerhetskultur arbetar Svevia ständigt för att identifiera risker, förebygga tillbud och olyckor för att uppnå säkra, trygga och inkluderande arbetsplatser.

Likabehandling och mångfald

Svevias arbetsplatser ska vara säkra och inkluderande. Svevias ledare är företagets viktigaste förebilder och kulturbärare, vilka bidrar till engagerade medarbetare. Ledarskapet är avgörande för Svevias mål om långsiktig hållbar lönsamhet.

Kompetens och utbildning

Svevias framgång är beroende av att koncernen fortsatt är en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare. Därför bedrivs ett målmedvetet och långsiktigt arbete med att erbjuda karriärutveckling för både ledare och medarbetare.