Specialister på trafik­anordningar

Vi har en plan för dig som behöver stänga av eller leda om trafiken.

Boka in dig på en säkrare vägkänsla

Vid alla vägarbeten och ombyggnationer som påverkar framkomligheten krävs noggrann planering, effektivt avstängningsmaterial och tydlig skyltning. Det är här vår expertis kommer bäst till sin rätt. Vi har kompetens för att ta hand om alla delar - från planering och framtagande av TA-planer till att utföra själva arbetet.

Boka APV utbildning online

Med vår webbaserade APV-utbildning får du den grundkompetens som Trafikverket kräver i sina upphandlingar – de teoretiska baskunskaper du behöver för att få arbeta på väg inom det statliga vägnätet – Steg 1.1, 1.2 och 1.3.

Trafikanordingsplan, planering och myndighetskontakter

Med vår erfarenhet, bredd och kunskap kan vi ta ett närmast unikt helhetsgrepp för dina uppdrag. Vi har kompetens för att ta hand om alla behov, från planering och framtagande av trafikanordningsplaner till själva arbetet. Vi hjälper även till med tillstånd och myndighetskontakter.

Trafikomläggning vid evenemang

Vi hjälper till med säkerheten vid evenemanget. Vi sköter allt från logistik och planering för trafikomläggning till utplacering av flaggstänger och blomsterarrangemang. Allt för att säkerställa att arrangemanget genomförs så säkert som möjligt, samtidigt som trafik och viktiga samhällsfunktioner rullar.

Hyr material för trafikavstängningar

Hos Svevia kan du hyra avstängningsmaterial och skyddsanordningar för trafiksäkra vägavstängningar. Vi erbjuder olika typer av skyddsbarriärer och material för komplett skyltning. Dessutom har vi möjlighet att tillverka unika skyltar i vår egen skyltverksad. Självklart ställer vi ut materialet och avetablerar gör vi givetvis också.

Skyltteknik

Från beställning till montering - vi kan allt inom skyltteknik. Vi tillhandahåller ett helhetserbjudande inom bland annat tillverkning och underhåll av skyltar, vägräcken och portaler.

Avstängnings­material för säkra evenemang

Hyr avstängningsmaterial för säkra vägavstängningar vid exempelvis evenemang eller vägarbeten.

Hyr avstängningsmaterial

Referensprojekt, Trafikanordningar

Vi har lång erfarenhet av trafikavstängningar och hjälper till såväl med planering och TA-planer som när det är dags att stänga av trafiken. Här kan du läsa mer om några av våra genomförda uppdrag.

Bakom varje händelse av dignitet står Svevia

Förutom ansvaret för att på ett säkert och effektivt sätt stänga av vägar och gator för kungliga korteger och politiskt tunga besökare så sköter Svevia utplacering av flaggstänger, vi hissar flaggorna och sköter logistik och utplacering av blomsterarrangemang.

Trafikanordningar, reparation Stallbackabron

Svevia fick uppdraget att sköta om alla trafikanordningar (TA) under renoveringsarbetet på Stallbackabronbron.

 Avstängning för folkfest, Ironman

Ironman i Kalmar är en folkfest, med ett publikhav på hundratusen åskådare, 3 000 tävlande och en bana längs allmän väg på 18 mil. Planeringen för trafikavstängningarna är minutiösa.

Säkerhet för löpare och åskådare, Midnattsloppet

När midnattsloppet går av stapeln i Stockholm och Malmö finns Svevia på plats för att sköta trafikanordningarna kring evenemanget.

Trafikavstängning vid Eurovision Song Contest

För att skapa en säker trafikmiljö för deltagare och fans vid Eurovision Song Contest i Stockholm 2016 skötte Svevia trafikavstängningarna åt Stockholm Stad.