Trafikomläggning vid evenemang

Vi tar ett helhetsgrepp kring evenemanget och hjälper till med allt från planering och framtagande av trafikanordningsplaner till att utföra själva trafikomläggningen.

Vi hjälper dig med evenemangs­planering, utsättning och avetablering

Vid stora idrottsarrangemang, festivaler, stadsbesök och liknande är det viktigt att såväl själva arrangemanget, som transporter till och från det, fungerar problemfritt. Vi på Svevia sköter allt från logistik och planering för avstängning av vägar och gator till utplacering av flaggstänger och blomsterarrangemang. Allt för att säkerställa att arrangemanget genomförs så säkert som möjligt, samtidigt som trafik och viktiga samhällsfunktioner rullar.

Vi har lång erfarenhet av tillfälliga trafikomläggningar för såväl celebert presidentbesök som lokala idrottsevenemang. Vi är vana att samarbeta med polis och räddningstjänst och har erfarenhet av hur trafik kan ledas om för bättre säkerhet för evenemangsdeltagare, publik och för trafikanter.

Vi ger dig alltid en lösning som passar dina behov med hög trafiksäkerhet och trygghet för deltagare och besökare.

Smidiga och trafiksäkra evenemang

Idrottsevenemang och folkfest

Med många besökare är det viktigt att trafik och samhällsfunktioner ändå kan rulla.

Celebert besök

Presidenter, prinsessbröllop och andra celebra tillställningar kräver säkerhet och planering.

Arbete på och intill väg

Strikta regelverk, myndighetskontakter och kravstyrda rutiner för arbeten i trafikmiljö.

TMA-bil, skyltar, trafiklots

Vi har alla resurser du behöver. Material, TA-fordon, utbildad och erfaren personal.

Vad vi erbjuder

Avstängnings­material för säkra evenemang

Hyr avstängningsmaterial för säkra vägavstängningar vid exempelvis evenemang eller vägarbeten.

Hyr avstängningsmaterial

Kontakta en specialist på trafikanordningar

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Referensprojekt, Trafikanordningar

Vi har lång erfarenhet av trafikavstängningar och hjälper till såväl med planering och TA-planer som när det är dags att stänga av trafiken. Här kan du läsa mer om några av våra genomförda uppdrag.

Bakom varje händelse av dignitet står Svevia

Förutom ansvaret för att på ett säkert och effektivt sätt stänga av vägar och gator för kungliga korteger och politiskt tunga besökare så sköter Svevia utplacering av flaggstänger, vi hissar flaggorna och sköter logistik och utplacering av blomsterarrangemang.

Trafikanordningar, reparation Stallbackabron

Svevia fick uppdraget att sköta om alla trafikanordningar (TA) under renoveringsarbetet på Stallbackabronbron.

 Avstängning för folkfest, Ironman

Ironman i Kalmar är en folkfest, med ett publikhav på hundratusen åskådare, 3 000 tävlande och en bana längs allmän väg på 18 mil. Planeringen för trafikavstängningarna är minutiösa.

Säkerhet för löpare och åskådare, Midnattsloppet

När midnattsloppet går av stapeln i Stockholm och Malmö finns Svevia på plats för att sköta trafikanordningarna kring evenemanget.

Trafikavstängning vid Eurovision Song Contest

För att skapa en säker trafikmiljö för deltagare och fans vid Eurovision Song Contest i Stockholm 2016 skötte Svevia trafikavstängningarna åt Stockholm Stad.

Fler tjänster inom trafikanordning

Svevia har lång erfarenhet av allt som krävs för att genomföra vägavstängningar i alla typer av trafikmiljöer på ett trafiksäkert sätt.

Skyltteknik

Från beställning till montering - vi kan allt inom skyltteknik. Vi tillhandahåller ett helhetserbjudande inom bland annat tillverkning och underhåll av skyltar, vägräcken och portaler.

Trafikanordingsplan, planering och myndighetskontakter

Med vår erfarenhet, bredd och kunskap kan vi ta ett närmast unikt helhetsgrepp för dina uppdrag. Vi har kompetens för att ta hand om alla behov, från planering och framtagande av trafikanordningsplaner till själva arbetet. Vi hjälper även till med tillstånd och myndighetskontakter.