Fullservice för energisektorn

Vindkraft, fjärrvärme, vattenkraft – vi är med och anlägger den svenska energisektorn. Vi tar helhetsgreppet och levererar mer nytta.

Kraftbyggare - hela vägen

Under årens lopp har vi samlat på oss en betydande erfarenhet av att anlägga och underhålla vattenkraftverk, dammar, fjärrvärme och kompletta vindkraftsparker. Det senare inklusive projektering, finansiering, markarbeten, grundläggning, fundament och montering av själva vindkraftverket.

Att vi sedan bygger, underhåller och driftar vägarna fram till kraftverken blir ett extra mervärde.

Fjärrvärme

Vi hjälper energibolag, fastighetsägare och industrier att lägga fjärrvärme.

Vindkraft

Vi projekterar, anlägger, reser och underhåller din nästa vindkraftspark – inklusive vägen fram.

Vattenkraft

Svevia bygger, förstärker och underhåller vattenkraftverk, dammkonstruktioner och anslutande vägar.

Referensprojekt, energi

Vi är med och anlägger den svenska energisektorn. Här hittar du några av vår projekt inom bland annat vatenkraft och vindkraft.

Säkrare dammkonstruktion i Gårda Dämme

Svevia anlade en ny damkomstruktion och nya kajmurar i betong. I samband med anläggningen av dammen har även en 90 meter lång fiskväg byggts.

Sörby vindkraftpark

Strax sydost om Järvsö med utsikt över Hälsinglands blånande berg var Svevia med och anlade en vindkraftpark som kan generera el för motsvarande 76 000 hushåll.

Högre säkerhet vid Degerforsen i Ångermanälven

Åtgärderna som utfördes var förbättring av erosionsskyddet samt installation av ett nytt dränagesystem.

Svevia förbereder för 42 vindkraftverk i Sundsvall

Vid Stor-Skälsjön nära kommungränsen mellan Sundsvall och Timrå, anläggs en ny vindkraftpark. Svevia utför allt mark- och anläggningsarbete inför resningen av de 42 vindkraftverken.