Högre säkerhet vid Degerforsen i Ångermanälven

Artikel bild

Fakta

KATEGORI

Energi, vattenkraft

KUND

EON

PLATS

Degerforsen, Ångermanälven

PROJEKTTID

2015

Många kraftstationer i Sverige är byggda på 60- och 70-talet och behöver löpande åtgärdas för att klara de säkerhetskrav som anläggningarna måste uppfylla. Åtgärderna som utfördes var förbättring av erosionsskyddet samt installation av ett nytt dränagesystem.

Ångermanälven är Sveriges tredje största älv och står för 17 % av Sveriges vattenkraftproduktion. Längs älven finns 24 vattenkraftverk. Degerforsen ligger strax utanför Junsele i Västernorrland. Under 2015 utförde Svevia förbättringsåtgärder vid kraftverket.

Erosionsskyddet består av bergmaterial i olika storlekar som placeras i olika lager på uppströmssidan av dammen för att förhindra erosion av is och vågor.

Dränagesystemet som installerades är ett övervakningssystem som fångar upp och mäter hur stort ett eventuellt läckage är genom dammen.

Svevia har utfört liknande åtgärder för EON vid bland annat Gulsele och Storfinnforsens
kraftverk.