Vägmarkeringar

Det är linjerna och markeringar på den svarta asfalten som pekar ut riktningen, ramar in och leder oss rätt. 

Linjemålning och markering av asfalt

Ingen väg är komplett utan vägmarkering. De vita vägmarkeringarna är en viktig del av vägen, de leder, informerar och varnar trafikanterna. På Svevia kan vi allt inom linjemålning av vägar, gator och andra ytor. Vi åtar oss uppdrag över hela landet.

Parkeringar och logotyper

Är det rörigt ute på parkeringen? Vill ni göra er arbetsmiljö säkrare? Vill ni synas genom strategiskt placerade logotyper? Vi tar fram lösningar för att lösa dina behov.

Skola, lek och idrott

Vill ni göra er skolgård mer spännande kan vi ta fram flera roliga spel- och lekmarkeringar. En basketplan, banor med linjer och pilar eller varför inte bokstavs- och sifferormar som uppmuntrar både till lek och lärande.

Tåg-, flyg, båt- och bussterminaler

Områden med många människor i rörelse kräver säker tillgänglighet och framkomlighet för alla. Vägmarkeringar och linjer från Svevia underlättar för alla berörda.

Industri och logistik

Inom logistik - och industriområden krävs samordning mellan all trafik som vistas i området. Med rätt budskap på marken skapas ordning och reda på arbetsplatsen, olycksfall förebyggs, framkomlighet och produktivitet ökar tillsammans med trivsel och en god arbetsmiljö.

Trafikomledning och temporär markering

Vid vägarbeten är det viktigt att på ett säkert sätt leda trafiken förbi arbetsplatsen. Vilseledande vägmarkeringar fräses bort och ny omledning markeras. Svevia har säkra och moderna fordon utrustade med TMA-skydd.

Väg, bro och gata

Ingen väg är komplett utan vägmarkering. Vägmarkeringar skapar ledning och höjer trafiksäkerheten. Svevia utför längs- och tvärgående linjemålning på alla typer av vägar. Vi fräser även olika typer av räfflor, som syns och känns i alla väder.

Material och kvalité

I vår fabrik i Linköping tillverkar vi den vita termoplasten som används för att utföra vägmarkeringar. Vi använder termoplasten själva och säljer till nöjda kunder både i Sverige och Europa. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2000 och miljöcertifierade enligt ISO 14001:2000. För att säkerställa kvalité utför vi mobila och handhållna frisikts & Funktionsmätning

Detta erbjuder vi inom vägmarkering och linjemålning:

 • Behovsanalys

 • Anpassade löningar

 • Kostnadsföslag

 • Garanti på utfört arbete

Vi utför

 • Väglinjemålningar i alla typer av miljöer och utföranden

 • Parkeringsrutor

 • Siffror & symboler

 • Frisikts & funktionsmätning

 • Temporära markeringar

 • Fräsning av räfflor

 • Borttagning av linjer och markeringar

 • Fösäljning av termoplast

Vi kan också

 • Asfalt och Beläggning

 • Trafikanordningar