Om Svevia

Vi är grunden i svensk infrastruktur.

Vi ska vara bäst på det vi gör

Kund

Vi underlättar våra kunders vardag genom att erbjuda hög service, från anbud till färdigt uppdrag. Svevia är en trygg partner för sunda och professionella affärer.

Specialisering

Vi ska alltid vara bäst på det vi gör, därför har vi valt att fokusera på Svevias kärnverksamhet; att bygga och sköta vägar och infrastruktur.

Operationell effektivitet

Med enhetliga, innovativa och effektiva metoder och processer erbjuder vi våra kunder produkter och tjänster med hög kvalitet till lägre kostnad.

Medarbetare

Vår framgång bygger på förmågan att behålla, engagera, utveckla och rekrytera medarbetare. Jämställdhet och mångfald bland våra medarbetare bidrar till framgångsrika projekt.

Läs mer om vilka vi är

Vision, affärsidé och värderingar

Vi har gjort ett tydligt val. Svevia är specialist på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Läs mer om vår affärsidé och våra värderingar.

Bolagsstyrning

Svevia är ett av svenska staten helägt bolag med säte i Stockholm. Bolagsstyrningen utgår från aktiebolagslagen, men även från statens ägarpolicy och svenska koden för bolagsstyrning.

Finansiell information

Välkommen att ta del av Svevias finansiella rapporter. Här hittar du även vår finansiella kalender, bokslutskommuniké och pressmeddelanden.

Mångfald och inkludering

På Svevia är vi övertygade om att mångfald, inkludering och jämställdhet är framgångsfaktorer. Läs om hur vi arbetar för att vara en arbetsplats för alla.

Strategisk inriktning

Vår strategi bygger på att fokusera stenhårt på det område där vi har lång erfarenhet och massor av kunskap och engagemang: att bygga och sköta om vägar. Där har vi vår passion. Där ska vi vara bäst.

Finansiella rapporter

Ta del av delårsrapporter, årsredovisningar och övriga finansiella rapporter från Svevia.

Ledning

Se vilka som ingår i Svevias ledning.

Styrelse

Svevias styrelse består av sju bolagsstämmovalda ledamöter samt av två arbetstagarrepresentanter med en suppleant för en av dessa. Läs mer om Svevias styrelse.

Ersättningar

Svevia följer statens ägarpolicy i ersättningsfrågor till styrelse och ledande befattningshavare.

Bolagsordning

Ta del av bolagsordningen

Bolagsstämma

Svevias högsta beslutande organ är bolagsstämman. Ta del av dokument från bolagsstämman.

Vår verksamhet

Vi finns på fler än 100 platser i Sverige och verksamheten är indelad i divisionerna Anläggning, Drift och Industri och dotterbolaget Arento.