Styrelse

Svevias styrelse består av sju bolagsstämmovalda ledamöter samt av två arbetstagarrepresentanter med en suppleant för en av dessa.

Mats Paulsson, styrelseordförande, Svevia

Mats O. Paulsson
Ordförande, invald 2020

Född: 1958

Utbildning: Civilingenjör

Övriga uppdrag: Styrelseordförande XPartners, Constech AB, Nordic Waterproofing AB, Nordisk Bergteknik AB. Ledamot i Be Group AB, AB Bösarps Grus & Torrbruk, Acrinova AB, System Engineering Solutions 37.

Arbetslivserfarenhet: vd Bravida AB, vd Peab Industri AB, vvd Peab AB, vd Swerock AB, vd Sydsten AB

Lars Erik Fredriksson, Ledamot styrelse, Svevia

Lars Erik Fredriksson
Ledamot, invald 2018

Född: 1964

Utbildning: Filosofie kandidatexamen, Uppsala universitet: företagsekonomi, matematik och datavetenskap. Inriktning redovisning och finansanalys

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AB Svensk Bilprovning, Miljömärkning Sverige AB, EUROFIMA (European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock), Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB, Öresundsbro Konsortiet och styrelsesuppleant i Svenska skeppshypotekskassan samt delegat i OECD Working Party on State Ownership and Privatisation Practices

Arbetslivserfarenhet: Bolagsförvaltare avdelningen för bolag med statligt ägande på Finansdepartementet. Styrelseledamot i olika statligt ägda bolag. Tidigare specialist CV Search AB och Skatteverket.

Catarina Fritz, ledamot styrelse, Svevia

Catarina Fritz
Ledamot, invald 2022

Född: 1963

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet

Övriga uppdrag: Ledamot och ordförande i revisionsutskottet Green Cargo, t.f. vd ByggVesta AB och ordförande i revisions­utskottet, ledamot Bjerking AB, ledamot Moderna Museets vänner.

Arbetslivserfarenhet: CFO och vice vd Akademiska Hus, CFO Keolis Sverige AB, Frösunda LSS AB, Addici Holding AB, Aditro Group AB, Stockholmsbörsen samt
ekonomichef Investor

Göran Landgren, ledamot styrelse, Svevia

Göran Landgren
Ledamot, invald 2020

Född: 1956

Utbildning: Civilingenjör

Övriga uppdrag: Ledamot Llentab AB

Arbetslivserfarenhet: Ylga AB konsult. Flera ledande chefsbefattningar inom NCC koncernen

Anna- Stina Nordmark Nilsson, ledamot styrelse, Svevia

Anna-Stina Nordmark Nilsson
Ledamot, invald 2017

Född: 1956

Utbildning: Civilekonom, juridik samt företagsekonomi

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Statens Bolagsomvandling AB, Vasallen AB och Regina AB. Ledamot BIN Consulting AB

Arbetslivserfarenhet: Regiondirektör Region Norrbotten, vd Lulebo AB, vd Företagarna Sverige AB, vägdirektör Norrbotten och Västerbotten, hälso- och sjukvårdsdirektör Stockholms läns landsting, bitr. landstingsdirektör Stockholms läns landsting, landstingsdirektör Norrbottens läns landsting samt vd Piteå Tidningen m.m. Auktoriserad revisor.

Jeanette Reuterskiöld, ledamot styrelse, Svevia

Jeanette Reuterskiöld
Ledamot, invald 2021

Född: 1974

Utbildning: Högskole­ingenjörsprogrammet Byggnadsteknik med inriktning produktion och projektledning. Mälardalens Universitet, Västerås.

Övriga uppdrag: Vd och koncernchef i Netel Group AB, styrelseordförande Qflow Group AB, ledamot i In3prenör AB och ordförande i valberedningen för Sweden Green Building Council.

Arbetslivserfarenhet: Vd och ägare för Reuteros AB, affärsområdeschef inom WSP Sverige AB och CEO i Arcona AB och Hifab Group AB. Tidigare verksam som arbetschef och projektledare inom AB CJ Björnberg.

Joachim Hallengren. Foto: Pontus Orre

Oscar Burlin
Ledamot, arbetstagarrepresentant SACO, utsedd 2020

Född: 1988

Utbildning: Civilingenjör

Övriga uppdrag: Ordförande SACO Svevia. Ideella föreningar och organisationer.

Arbetslivserfarenhet: Olika befattningar i Svevia och Arento.

Göran Landgren, ledamot styrelse, Svevia

Thomas Skoog
Ledamot, arbetstagarrepresentant SEKO, utsedd 2014

Född: 1960

Utbildning: Grundskola

Arbetslivserfarenhet: Entreprenadbranschen, olika befattningar i Svevia och Vägverket.

Anna- Stina Nordmark Nilsson, ledamot styrelse, Svevia

Håkan Dermark
Suppleant, arbetstagarrepresentant SEKO, utsedd 2020

Född: 1966

Utbildning: Gymnasium

Arbetslivserfarenhet: Entreprenadbranschen, olika befattningar i Svevia och Vägverket.