Styrelse

Svevias styrelse består av sju bolagsstämmovalda ledamöter samt av två arbetstagarrepresentanter med en suppleant för en av dessa.

Mats Paulsson, styrelseordförande, Svevia

Mats O. Paulsson
Ordförande, invald 2020

Född: 1958

Utbildning: Civilingenjör

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Caverion AB, Nordic Waterproofing AB, Nordisk Bergteknik AB. Ledamot Be Group AB, AB Brösarps Grus & Torrbruk.

Arbetslivserfarenhet: vd Bravida AB, vd Peab Industri AB, vvd Peab AB, vd Swerock AB, vd Sydsten AB

Lars Erik Fredriksson, Ledamot styrelse, Svevia

Lars Erik Fredriksson
Ledamot, invald 2018

Född: 1964

Utbildning: Filosofie kandidatexamen, Uppsala universitet: företagsekonomi, matematik och datavetenskap. Inriktning redovisning och finansanalys

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Arlandabanan Infrastructure AB, EUROFIMA (European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock) samt ordförande i OECD Working Party ion State Ownership and Privatisation Practices.

Arbetslivserfarenhet: Bolagsförvaltare enheten för bolag med statligt ägande på Näringsdepartementet. Tidigare ansvarig för research & IT, CV Search AB, Stockholm. Skattehandläggare och specialist, Skattemyndigheten Uppsala.

Göran Landgren, ledamot styrelse, Svevia

Göran Landgren
Ledamot, invald 2020

Född: 1956

Utbildning: Civilingenjör

Övriga uppdrag: Ledamot Llentab AB

Arbetslivserfarenhet: Ylga AB konsult. Flera ledande chefsbefattningar inom NCC koncernen.

Anna- Stina Nordmark Nilsson, ledamot styrelse, Svevia

Anna-Stina Nordmark Nilsson
Ledamot, invald 2017

Född: 1956

Utbildning: Civilekonom, juridik samt företagsekonomi

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Sveaskog AB, Sveaskog Förvaltnings AB, ledamot, Lunet AB, ledamot, Dedicare AB och Läkemedelsskadenämnden. Ägare
och styrelseledamot Regina AB.

Arbetslivserfarenhet: Vd Lulebo AB. Tidigare vd Företagarna Sverige AB. Vägdirektör Norrbotten och Västerbotten Vägverket. Auktoriserad revisor. Hälso- och sjukvårdsdirektör Stockholms läns landsting. Landstingsdirektör Norrbottens läns landsting. Vd Piteå Tidningen.

Carina Olsson, ledamot styrelse, Svevia

Carina Olson
Ledamot, invald 2018

Född: 1965

Utbildning: Civilekonom samt MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Adjungerad ledamot i Praktikertjänsts styrelses revisionskommitté.

Arbetslivserfarenhet: vice vd samt ekonomi- och finansdirektör Praktikertjänst AB. Tidigare CFO på Södra skogsägarna ekonomisk förening. CFO för olika affärsområden inom Södra. Ett antal ledande ekonomibefattningar inom ABB.

Andreas Regnell, ledamot styrelse, Svevia

Andreas Regnell
Ledamot, invald 2017

Född: 1966

Utbildning: Stockholm School of Economics (SSE), Major in Finance, Citicorp Institute for Global Finance, New York

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Hybrit Development AB. Ledamot RISE Forskningsråd.

Arbetslivserfarenhet: SVP Strategic Development. Vattenfall AB. 1992–2010 The Boston Consulting Group, Managing Director and Senior Partner, Nordic Region.

Jeanette Reuterskiöld, ledamot styrelse, Svevia

Jeanette Reuterskiöld
Ledamot, invald 2021

Född: 1974

Utbildning: Högskole­ingenjörsprogrammet Byggnadsteknik med inriktning -
produktion och projektledning. Mälardalens Högskola, Västerås

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Sweden Green Building Council, Gunnar Nordfeldt AB, och HRM affärsutveckling AB. Styrelseledamot Semcon AB.

Arbetslivserfarenhet: Partner och vd för HRM Affärsutveckling AB samt vd och ägare för Reuteros AB. Tidigare konsult och strategisk rådgivare för Gunnar Nordfeldt AB, affärsområdesansvarig inom WSP Sverige AB och CEO i Arcona AB och Hifab Group AB. Tidigare verksam som arbetschef och projektledare inom AB CJ Björnberg.