Styrelse

Svevias styrelse består av sju bolagsstämmovalda ledamöter samt av två arbetstagarrepresentanter med en suppleant för en av dessa.

Magnus Meyer, Styrelseordförande Svevia

Magnus Meyer
Ordförande, invald 2024

Född: 1967

Utbildning: Phd KTH, inriktning byggledning och IT

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AB Fagerhult, styrelseledamot i Infranord AB, styrelseledamot i Belatchew Arkitekter AB, styrelseledamot i MW Group AB, styrelseledamot i Allicon AB, tyrelseordförande i HiQ International AB, styrelseledamot i Coor Service Management AB, styrelseledamot i Vasakronan AB,
styrelseledamot i Slättö Förvaltning AB, styrelseledamot i Kinnarps AB

Arbetslivserfarenhet: Ägare och vd för Ashton Invest AB, vd för WSP Sverige AB / WSP Nordic / WSP Europe, vd för Tengbomgruppen AB, Head of Asset Management för GE Real Estate, vice vd för LjungbergGruppen AB,
projektledare i strategisk utveckling för NCC, attaché för vetenskap och teknologi samt platsansvarig för Los Angeles-kontoret Sveriges tekniska attachéer, projektledare för BELAB AB

Johan Bill, Svevia

Johan Bill
Ledamot, invald 2024

Född: 1958

Utbildning: Civilingenjör VoV, KTH

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Statens fastighetsverk, ledamot i Swedavias koncernledning

Arbetslivserfarenhet: Direktör för koncernenhet Projekt för Swedavia,
direktör för verksamhetsområde Stora projekt för Trafikverket,
biträdande divisionschef Stockholm Hus för Peab Sverige AB, projektchef och ombud för Tele2 Arena, biträdande divisionschef Stockholm Hus för Peab Sverige AB, entreprenadchef för Arenastaden i Solna inkl. Friends Arena, vd för Bjerking AB, regionchef för Uppsala län vid Skanska Sverige AB

Catarina Fritz, ledamot styrelse, Svevia

Catarina Fritz
Ledamot, invald 2022

Född: 1963

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet

Övriga uppdrag: Ledamot och ordförande i revisionsutskottet Green Cargo, t.f. vd ByggVesta AB och ordförande i revisions­utskottet, ledamot Bjerking AB, ledamot Moderna Museets vänner.

Arbetslivserfarenhet: CFO och vice vd Akademiska Hus, CFO Keolis Sverige AB, Frösunda LSS AB, Addici Holding AB, Aditro Group AB, Stockholmsbörsen samt
ekonomichef Investor

Josefin Karlsson, Svevia

Josefin Karlsson
Ledamot, invald 2024

Född: 1984

Utbildning: M.Sc. Göteborgs Handelshögskola, inriktning verksamhet och industri

Övriga uppdrag:

Arbetslivserfarenhet: Investment Director på Regeringskansliet,
Fund Manager på Brunswick Real Estate,
Associate Director för Nordea Debt Capital Markets, Handelsbanken Dept Capital Markets, direktör för Handelsbanken Corporate Finance

Anna- Stina Nordmark Nilsson, ledamot styrelse, Svevia

Anna-Stina Nordmark Nilsson
Ledamot, invald 2017

Född: 1956

Utbildning: Civilekonom, juridik samt företagsekonomi

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Statens Bolagsomvandling AB, Vasallen AB och Regina AB. Ledamot BIN Consulting AB

Arbetslivserfarenhet: Regiondirektör Region Norrbotten, vd Lulebo AB, vd Företagarna Sverige AB, vägdirektör Norrbotten och Västerbotten, hälso- och sjukvårdsdirektör Stockholms läns landsting, bitr. landstingsdirektör Stockholms läns landsting, landstingsdirektör Norrbottens läns landsting samt vd Piteå Tidningen m.m. Auktoriserad revisor.

Jeanette Reuterskiöld, ledamot styrelse, Svevia

Jeanette Reuterskiöld
Ledamot, invald 2021

Född: 1974

Utbildning: Högskole­ingenjörsprogrammet Byggnadsteknik med inriktning produktion och projektledning. Mälardalens Universitet, Västerås.

Övriga uppdrag: Vd och koncernchef i Netel Group AB, styrelseordförande Qflow Group AB, ledamot i In3prenör AB och ordförande i valberedningen för Sweden Green Building Council.

Arbetslivserfarenhet: Vd och ägare för Reuteros AB, affärsområdeschef inom WSP Sverige AB och CEO i Arcona AB och Hifab Group AB. Tidigare verksam som arbetschef och projektledare inom AB CJ Björnberg.

Joachim Hallengren. Foto: Pontus Orre

Oscar Burlin
Ledamot, arbetstagarrepresentant SACO, utsedd 2020

Född: 1988

Utbildning: Civilingenjör

Övriga uppdrag: Ordförande SACO Svevia. Ideella föreningar och organisationer.

Arbetslivserfarenhet: Olika befattningar i Svevia och Arento.

Göran Landgren, ledamot styrelse, Svevia

Thomas Skoog
Ledamot, arbetstagarrepresentant SEKO, utsedd 2014

Född: 1960

Utbildning: Grundskola

Arbetslivserfarenhet: Entreprenadbranschen, olika befattningar i Svevia och Vägverket.

Anna- Stina Nordmark Nilsson, ledamot styrelse, Svevia

Håkan Dermark
Suppleant, arbetstagarrepresentant SEKO, utsedd 2020

Född: 1966

Utbildning: Gymnasium

Arbetslivserfarenhet: Entreprenadbranschen, olika befattningar i Svevia och Vägverket.