Styrelse

Svevias styrelse består av sju bolagsstämmovalda ledamöter samt av två arbetstagarrepresentanter med en suppleant för en av dessa.

Mats Paulsson, styrelseordförande, Svevia

Mats O. Paulsson
Ordförande, invald 2020

Född: 1958

Utbildning: Civilingenjör

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Caverion AB, Nordic Waterproofing AB, Nordisk Bergteknik AB. Ledamot Be Group AB, AB Brösarps Grus & Torrbruk.

Arbetslivserfarenhet: vd Bravida AB, vd Peab Industri AB, vvd Peab AB, vd Swerock AB, vd Sydsten AB

Lars Erik Fredriksson, Ledamot styrelse, Svevia

Lars Erik Fredriksson
Ledamot, invald 2018

Född: 1964

Utbildning: Filosofie kandidatexamen, Uppsala universitet: företagsekonomi, matematik och datavetenskap. Inriktning redovisning och finansanalys

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Arlandabanan Infrastructure AB, EUROFIMA (European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock) samt ordförande i OECD Working Party ion State Ownership and Privatisation Practices

Arbetslivserfarenhet: Bolagsförvaltare enheten för bolag med statligt ägande på Näringsdepartementet. Tidigare ansvarig för research & IT, CV Search AB, Stockholm. Skattehandläggare och specialist, Skattemyndigheten Uppsala

Catarina Fritz, ledamot styrelse, Svevia

Catarina Fritz
Ledamot, invald 2022

Född: 1963

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet

Övriga uppdrag: Ledamot och ordförande i revisionsutskottet Green Cargo, ledamot Moderna Museets vänner

Arbetslivserfarenhet: CFO och vice vd Akademiska Hus, CFO Keolis Sverige AB,
Frösunda LSS AB, Addici Holding AB, Aditro Group AB, Stockholmsbörsen samt
ekonomichef Investor

Joachim Hallengren. Foto: Pontus Orre

Joachim Hallengren
Ledamot, invald 2022

Född: 1964

Utbildning: Civilingenjör Master of Sience (MSc), Chalmers teknisk högskola

Övriga uppdrag: Board Professional and Industrial Advisor, ledamot och medlem i revisionsutskottet Caverion Oy, ledamot Forenom Group Oy, ledamot Offside Press AB

Arbetslivserfarenhet: CEO Bonava AB, vd NCC Housing, totalt 16 års erfarenhet från ledande befattningar inom NCC koncernen, bland annat vd NCC Property Development, samt medlem i NCC AB’s koncernledning

Göran Landgren, ledamot styrelse, Svevia

Göran Landgren
Ledamot, invald 2020

Född: 1956

Utbildning: Civilingenjör

Övriga uppdrag: Ledamot Llentab AB

Arbetslivserfarenhet: Ylga AB konsult. Flera ledande chefsbefattningar inom NCC koncernen

Anna- Stina Nordmark Nilsson, ledamot styrelse, Svevia

Anna-Stina Nordmark Nilsson
Ledamot, invald 2017

Född: 1956

Utbildning: Civilekonom, juridik samt företagsekonomi

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Statens Bolagsomvandling AB och Regina AB

Arbetslivserfarenhet: Regiondirektör Region Norrbotten, vd Lulebo AB. Tidigare vd Företagarna Sverige AB, vägdirektör Norrbotten och Västerbotten Vägverket, hälso- och sjukvårdsdirektör Stockholms läns landsting, landstingsdirektör Norrbottens läns landsting samt vd Piteå Tidningen m.m. Auktoriserad revisor.

Jeanette Reuterskiöld, ledamot styrelse, Svevia

Jeanette Reuterskiöld
Ledamot, invald 2021

Född: 1974

Utbildning: Högskole­ingenjörsprogrammet Byggnadsteknik med inriktning produktion och projektledning. Mälardalens Universitet, Västerås.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Qflow Group AB, ledamot och medlem i ersättningskommittén Semcon AB, ledamot i Netel Group AB och ordförande i valberedningen för Sweden Green Building Council.

Arbetslivserfarenhet: Vd och ägare för Reuteros AB, affärsområdeschef inom WSP Sverige AB och CEO i Arcona AB och Hifab Group AB. Tidigare verksam som arbetschef och projektledare inom AB CJ Björnberg.

Joachim Hallengren. Foto: Pontus Orre

Oscar Burlin
Ledamot, arbetstagarrepresentant SACO, utsedd 2020

Född: 1988

Utbildning: Civilingenjör

Övriga uppdrag: Ordförande SACO Svevia. Ideella föreningar och organisationer.

Arbetslivserfarenhet: Olika befattningar i Svevia.

Göran Landgren, ledamot styrelse, Svevia

Thomas Skoog
Ledamot, arbetstagarrepresentant SEKO, utsedd 2014

Född: 1960

Utbildning: Grundskola

Arbetslivserfarenhet: Entreprenadbranschen, olika befattningar i Svevia och Vägverket.

Anna- Stina Nordmark Nilsson, ledamot styrelse, Svevia

Håkan Dermark
Suppleant, arbetstagarrepresentant SEKO, utsedd 2020

Född: 1966

Utbildning: Gymnasium

Arbetslivserfarenhet: Entreprenadbranschen, olika befattningar i Svevia och Vägverket.