Finansiell information

Svevia är ledande inom drift och underhåll av väg och ett av landets största bolag inom anläggning. Kunderna finns inom statlig, kommunal och privat sektor.

Finansiella rapporter

Svevia i siffror

Januari - december 2023

  • Orderingång 13 440 MSEK (12 970)

  • Orderstock 12 470 MSEK (10 316)

  • Nettoomsättning 11 286 MSEK (11 293)

  • Rörelseresultat 72 MSEK (422)

  • Resultat efter skatt 48 MSEK (301)

  • Operativt kassaflöde - 296 MSEK (209)

Kommande finansiella rapporter

Årsstämma
23 april 2024

UC Sigill - bevis på vår kreditvärdighet

Relaterade sidor

Läs mer om vad vi gör och vilka Svevia är.

Ledning

Se vilka som ingår i Svevias ledning.

Vår verksamhet

Vi finns på fler än 100 platser i Sverige och verksamheten är indelad i divisionerna Anläggning, Drift och Industri och dotterbolaget Arento.