Finansiell information

Svevia är ledande inom drift och underhåll av väg och ett av landets största bolag inom anläggning. Kunderna finns inom statlig, kommunal och privat sektor.

Svevia i siffror

Januari - september 2021

 • Orderingång 7 074 (7 557)

 • Orderstock 9 973 MSEK (10 387)

 • Nettoomsättning 6 115 MSEK (5 658)

 • Rörelseresultat 251 MSEK (213)

 • Resultat efter skatt 222 MSEK (154)

 • Operativt kassaflöde -322 MSEK (73)

Kommande finansiella rapporter

 • Bokslutskommuniké
  februari 2022

 • Årsredovisning
  mars 2022

UC Sigill - bevis på vår kreditvärdighet

Svevias finansiella rapporter

Läs och ladda hem Svevias finansiella rapporter.

Till Svevias finansiella rapporter

Relaterade sidor

Läs mer om vad vi gör och vilka Svevia är.

Ledning

Se vilka som ingår i Svevias ledning.

Organisation

Vi finns på fler än 100 platser i Sverige och verksamheten är indelad i divisionerna Anläggning, Drift och Industri och dotterbolaget Arento.