Finansiell information

Svevia är ledande inom drift och underhåll av väg och ett av landets största bolag inom anläggning. Kunderna finns inom statlig, kommunal och privat sektor.

Finansiella rapporter

Svevia i siffror

Januari - mars 2024

  • Orderingång 4 808 MSEK (5 539)

  • Orderstock 15 086 MSEK (13 549)

  • Nettoomsättning 2 192 MSEK (2 306)

  • Rörelseresultat –117 MSEK (–4)

  • Resultat efter skatt –95 MSEK (2)

  • Operativt kassaflöde 273 MSEK (112)

Kommande finansiella rapporter

Rapport, kvartal 2 2024
12 juli 2024

Rapport, kvartal 3 2024
24 oktober 2024

Bokslutskommuniké 2024
Februari 2025

UC Sigill - bevis på vår kreditvärdighet

Relaterade sidor

Läs mer om vad vi gör och vilka Svevia är.

Ledning

Se vilka som ingår i Svevias ledning.

Vår verksamhet

Vi finns på fler än 100 platser i Sverige och verksamheten är indelad i divisionerna Anläggning, Drift och Industri och dotterbolaget Arento.