Finansiell information

Svevia är ledande inom drift och underhåll av väg och ett av landets största bolag inom anläggning. Kunderna finns inom statlig, kommunal och privat sektor.

Finansiella rapporter

Svevia i siffror

Januari - december 2022

  • Orderingång 12 970 MSEK (8 547)

  • Orderstock 10 316 MSEK (8 639)

  • Nettoomsättning 11 293 MSEK (8 923)

  • Rörelseresultat 422 MSEK (377)

  • Resultat efter skatt 301 MSEK (326)

  • Operativt kassaflöde 209 MSEK (135)

Kommande finansiella rapporter

Årsredovisning
28 mars 2023

Delårsrapport januari - mars
26 april 2023

Delårsrapport januari - juni
14 juli 2023

Delårsrapport januari - september
27 oktober 2023

UC Sigill - bevis på vår kreditvärdighet

Relaterade sidor

Läs mer om vad vi gör och vilka Svevia är.

Ledning

Se vilka som ingår i Svevias ledning.

Vår verksamhet

Vi finns på fler än 100 platser i Sverige och verksamheten är indelad i divisionerna Anläggning, Drift och Industri och dotterbolaget Arento.