Finansiell information

Svevia är ledande inom drift och underhåll av väg och ett av landets största bolag inom anläggning. Kunderna finns inom statlig, kommunal och privat sektor.

Svevia i siffror

Januari - mars 2021

 • Orderingång 3 863 (3 007)

 • Orderstock 11 160 MSEK (9 949)

 • Nettoomsättning 1 707 MSEK (1 545)

 • Rörelseresultat - 12 MSEK (-11)

 • Resultat efter skatt 9 MSEK (-23)

 • Operativt kassaflöde -69 MSEK (195)

Kommande finansiella rapporter

 • Delårsrapport januari-juni
  15 juli 2021

 • Delårsrapport juli-september
  28 oktober 2021

UC Sigill - bevis på vår kreditvärdighet

Svevias års- och hållbarhets­redovisning

Läs och ladda hem Svevias års- och hållbarhetsredovisning för 2020.

Till Svevias finansiella rapporter

Relaterade sidor

Läs mer om vad vi gör och vilka Svevia är.

Ledning

Se vilka som ingår i Svevias ledning.

Organisation

Vi finns på fler än 100 platser i Sverige och verksamheten är indelad i divisionerna Anläggning, Drift och Industri och dotterbolaget Arento.