Finansiell information

Svevia är ledande inom drift och underhåll av väg och ett av landets största bolag inom anläggning. Kunderna finns inom statlig, kommunal och privat sektor.

Finansiella rapporter

Svevia i siffror

Januari - juni 2023

  • Orderingång 9 089 MSEK (8 262)

  • Orderstock 14 153 MSEK (12 104)

  • Nettoomsättning 5 252 MSEK (4 797)

  • Rörelseresultat 70 MSEK (146)

  • Resultat efter skatt 56 MSEK (98)

  • Operativt kassaflöde - 473 MSEK (- 223)

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport juli - september
26 oktober 2023

Bokslutskommuniké
6 februari 2024

Årsstämma
23 april 2024

UC Sigill - bevis på vår kreditvärdighet

Relaterade sidor

Läs mer om vad vi gör och vilka Svevia är.

Ledning

Se vilka som ingår i Svevias ledning.

Vår verksamhet

Vi finns på fler än 100 platser i Sverige och verksamheten är indelad i divisionerna Anläggning, Drift och Industri och dotterbolaget Arento.