Hållbart värdeskapande

Ansvar och pålitlighet är grunden för goda och långsiktiga relationer till våra kunder, medarbetare, leverantörer, ägaren och andra intressenter.

Svevias affär bidrar till hållbart värdeskapande som kommer kunder, ägare och samhälle till del. Genom att arbeta med grundläggande infrastruktur har Svevia en extra viktig roll i samhällsmaskineriet. Att driva ett förutseende och effektivt hållbarhetsarbete bidrar inte bara till vår egen utveckling inom social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Via våra produkter och tjänster hjälper Svevia även kunder och uppdragsgivare att uppnå sina mål, inte minst i omställningen mot ett klimatneutralt samhälle.

Så arbetar Svevia med hållbarhet

Svevia anlägger, sköter om och klimatanpassar vägar och annan infrastruktur. Det får stad och land att fungera och människor att mötas. Samtidigt arbetar Svevia kontinuerligt för att minska negativ miljöpåverkan i vår verksamhet som en del i omställningen till hållbart samhällsbyggande.

Social hållbarhet

Att arbeta med social hållbarhet är en del av Svevias vardag. Mycket av verksamheten bygger på att upprätthålla en rad samhällsfunktioner. Att skapa säkra, trygga och inkluderande arbetsplatser gör att Svevia kan bygga en sund leveransapparat från grunden.

Miljömässig hållbarhet

Svevia arbetar för att minska negativ miljöpåverkan genom att identifiera miljöaspekter och utveckla hållbara arbetssätt. Genom att utveckla hållbara arbetssätt erbjuds Svevias kunder miljöanpassade produkter och tjänster.

Hållbarhetsstyrning

Svevias strategiska plan, Specialistens väg 2018–2023, bidrar till Agenda 2030 och hållbar utveckling. Hållbarhetsstyrningen sker genom Svevias strategi, mål och indikatorer samt genom väsentlighetsanalysen.

Våra finansiella rapporter

Läs och ladda hem Svevias delårsrapporter, års- och hållbarhetsredovisningar och andra finansiella rapporter.

Till Svevias finansiella rapporter