Hållbarhet

Ansvar och pålitlighet är grunden för goda och långsiktiga relationer till våra kunder, medarbetare, leverantörer, ägaren och andra intressenter.

Goda relationer till och ansvar för vår omvärld
är en förutsättning för Svevias framgång

Läs om hur vi på Svevia arbetar med hållbarhet.

Attraktiv arbetsgivare

Svevias fortsatta framgång är beroende av att kunna rekrytera de bästa talangerna och att vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och engagerade medarbetare.

Miljö

Svevias miljöarbete handlar till stor del om att minimera negativ miljöpåverkan från verksamhetens arbetsplatser och projekt. Men det handlar också om miljöfrämjande aktiviteter som att gynna biologisk mångfald.

Sunda affärer

Respektfullt och professionellt bemötande av alla kunder, leverantörer och andra affärspartners skapar goda och långsiktiga relationer.

Säkerhet och arbetsmiljö

Ingen ska behöva arbeta med hälsan som insats. I vårt arbete med att bygga och sköta om vägar och infrastruktur på ett kompetent och säkert sätt bidrar vi till trafiksäkerheten.

Globala mål en väg till hållbar utveckling

FN:s globala mål för hållbar utveckling antogs 2015. Målet är att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. För Svevia är det en självklarhet att jobba mot de mål som ligger nära vår verksamhet.

Emilie Beckman, Funktionsansvarig Hållbarhet om Svevias ansvar

"Alla behöver ta ansvar i omställningen för en hållbar utveckling, det gäller inte minst för vägbranschen där Svevia ska leda utvecklingen."

Mot en klimatneutral värdekedja 2045

Svevia står bakom två färdplaner Svevia med målet att verka för ett klimatneutralt Sverige 2045.

Svevias säkerhetsvecka

Som ett led i Svevias arbete för säkra arbetsplatser genomförs årligen en säkerhetsvecka på Svevias alla arbetsplatser.

Svevias års- och hållbarhetsredovisning

Läs och ladda hem Svevias års- och hållbarhetsredovisning och andra finansiella rapporter.

Till Svevias finansiella rapporter