Visselblåsning - rapportering av missförhållanden

Svevia ska vara ett företag att lita på. Genom vår visselblåsarfunktion kan du rapportera om något inte går till på rätt sätt.

Riktlinjerna som leder oss rätt

Svevia ska vara ett företag som förknippas med hög etik och som du kan lita på. I alla våra affärer utgår vi från Svevias Affärsetiska riktlinjer som är antagna av Svevias vd. Som medarbetare och leverantör vägleds du av Svevias Uppförandekod som omfattar riktlinjer kring mänskliga rättigheter, säkerhet, miljö och sunda affärer.

Svevia följer den så kallade Näringslivskoden som är utgiven av Institutet mot mutor, samt den överenskommelse för att motverka mutor och korruption som träffats mellan leverantörer och beställare inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn.

Andra dokument som leder oss rätt är foldern Vingla vitt och våra Affärsetiska krav för leverantörer. Här återfinns Svevias affärsetiska anvisningar.

För internationella leverantörer har Svevia en särskild Code of Conduct for International Suppliers.

Relaterade dokument:

Visselblåsning

Svevia följer lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Du kan rapportera missförhållanden via:

Du kan vara anonym.

Relaterat innehåll

Här hittar du relaterad information.

Social hållbarhet

Att arbeta med social hållbarhet är en del av Svevias vardag. Mycket av verksamheten bygger på att upprätthålla en rad samhällsfunktioner. Att skapa säkra, trygga och inkluderande arbetsplatser gör att Svevia kan bygga en sund leveransapparat från grunden.

Etik och hållbara inköp

Våra underleverantörer är en viktig del i vår verksamhet. Utan bra samarbete och regelbunden dialog med gemensamma insatser kan vi inte leverera kvalitet till våra kunder.