Bygga väg och bro

En ny väg för timmertransporterna eller en bro till hotellet? Svevia bygger alla typer av vägar och broar.

Vi bygger och underhåller vägar och broar. Med vägkänsla.

Vi bygger, reparerar och gör förebyggande underhåller av alla typer av broar och vägar.
Läs mer om vad vi kan göra för dig.

Bygga väg

En ny väg för timmertransporter eller en uppfart till konferensanläggningen. Svevia bygger alla typer av vägar – för stora och små företag.

Bygga bro

Kan du förbättra framkomligheten inom fabriksområdet med en ny bro, bygga en betongramp i färjeläget eller öka tillgängligheten i det nya bostadsområdet med en gångbro? Svevia har allt som krävs för att få ny infrastruktur på plats.

Förebyggande brounderhåll

Vi underhåller brokonstruktioner och ser till att de håller längre och att du slipper onödiga reparationer. Ytterst handlar allt om säkerhet.

Broreparation

Äger ditt företag en betongbro, en ramp eller kanske en rörbro som behöver lite omvårdnad? Ta hand om din investering genom att låta Svevia ta hand om reparationen.

Referensprojekt, vägar och broar

Här hittar du några av våra genomförta projekt.

Komplext och komplicerat kabelbyte på Tjörnbron

Svevia fick i uppdrag att byta sammanlagt 14 av de 64 orangemålade kablarna på Tjörnbron varav de största är 142 meter långa och väger 12 ton. Arbetet skedde under våren och hösten 2019.

Porten till västsverige

Med en ökande trafikmängd till Göteborg Landvetter Airport behöver infrastrukturen i området utvecklas. Svevia fick i uppdrag att bygga en bro som i sin placering och form också blev en ny port till flygplatsen.

Byggnation av bro i Hagastaden

På uppdrag av Stockholms stads exploateringskontor byggde Svevia förbindelsen mellan den befintliga Solnabron och det nya området Hagastaden.

Ombyggnation av trafikplats Roslags-Näsby, Täby

För att möta den förväntade trafikbelastningen vid Roslags-Näsby byggdes en ny trafiklösning för E18 vid Täby.

Väg 267 - Rotebroleden

Projektet innefattade ombyggnation av ca 6 km befintlig led mellan trafikplats Stäket och trafikplats Rotebro till 2+2 körfält med planskilda korsningar. Totalt ingick nio byggnadsverk (broar i betong och stål).

Temporär bro vid E4 Sundsvall

Nattetid stängdes E4 vid Skönsberg utanför Sundsvall och trafiken leddes om, för att lyfta första delen av en provisorisk gång- och cykelbro på plats.

Spontningsarbete vid E6 Varla

I syfte att öka kapaciteten att stå emot vattenströmningar och framtida översvämningar anlade Svevia på uppdrag av Trafikverket temporär spont vid E6 utanför Varla.

Ombyggnation väg 25, Ljungby

Projektet innefattar ombyggnad av ca. 12 km befintlig väg, till mötesfri landsväg med omkörningssträckor.

Klimatdeklarerad cykelbro i Njurunda

När Svevia byggde en cykelbro i Njurunda krävde Trafikverket en klimatkalkyl, trots att det rörde sig om ett mindre projekt.

Gångtunnel mellan Annedal och Solvalla

En ny gångtunnel under Ulvsundaleden binder nu samman områdena Annedal och Solvalla. Stora delar av Svevias verksamhet har varit involverad i tunnelbygget, med dess tillhörande promenad- och cykelstråk.

Sidoförflyttning av väg 226

Svevia utförde i samarbete med Trafikverket flytt av fyrvägskorsning belägen i Flemingsbergskorset vid Hälsovägen, Regulatorvägen och väg 226 (Huddingevägen).