Bygga väg

En ny väg för timmertransporter eller en uppfart till konferensanläggningen. Svevia bygger alla typer av vägar – för stora och små företag.

Nya affärsvägar

Vi ser till att shoppingkunderna kan köra säkert, att timmerbilarna inte kör fast i skogen, eller att speditionsföretagets lastbilar rullar stadigt i terminalen, i hamnen och på uppställningsplatsen. För många hotell och turistanläggningar kan vägen mycket väl vara en del av kundernas serviceupplevelse. Dessutom är det många hus- och fastighetsbolag som vill ha hjälp med infrastrukturen runt sina byggen. Alla typer av företag finns på vår kundlista.

Vi levererar helheten

Oavsett behov har vi en väg för dig och dina behov. I stället för att fundera på konstruktionslösningar och bärighet erbjuder vi dig en helhetslösning fram till färdig väg.

Eftersom vi har all kompetens internt kan vi omfamna alla delmoment i bygget – vägkonstruktion, grundläggning, markarbeten, vägtrummor, asfaltering, vägmarkering, skyltar, belysning, stensättning, dagvattenbrunnar och mycket mer. Dessutom har vi specialister på de riktigt tunga konstruktionerna – betongbroar, ramper, stödmurar, terrasseringar etc.

Med Trafikverket som största kund har vi dessutom all erfarenhet du kan tänka dig från landets största och mest komplexa väg- och infrastrukturprojekt. Den kunskapen bygger vi in i din lösning.

Vi styr upp trafiken

För oss är det också viktigt att själva bygget påverkar ditt företags vardag så lite som möjligt. Att produktionen kan hållas på en hög nivå, att medarbetare, kunder och leverantörer tar sig fram.

Därför finns det mycket att vinna på att göra en smart trafikanordningsplan. Med effektiva åtgärder för avspärrningar, barriärer och trafikstyrning blir arbetsplatsen säkrare både för trafikanter och yrkesmedarbetare.

Vårt servicekoncept

Ett samarbete med oss innebär att vi kommer ut till dig och gemensamt kommer överens om uppdragets omfattning. Utifrån dina krav och önskemål gör vi en behovsanalys och tar därefter fram ett kostnadsförslag. Här kan du se vad ett uppdrag kan innehålla:

Det här kan vi hjälpa dig med

 • Projektering

 • Geoteknisk analys

 • Markarbeten

 • Pålning

 • Schaktning

 • Spontning

 • Förstärkningsarbeten

 • Vägkonstruktion

 • Asfaltering

 • Tankbeläggning

 • Vägräcken, stängsel

 • Bullerplank

 • Vägmarkering

 • Skyltar

 • Trafikanordningar

 • Broar

 • Vägtrummor

Kontakta en specialist på vägar

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Fler tjänster inom vägar och broar

Svevia har lång erfarenhet av att anlägga och underhålla vägar och broar. Läs mer om vad vi erbjuder.

Förebyggande brounderhåll

Vi underhåller brokonstruktioner och ser till att de håller längre och att du slipper onödiga reparationer. Ytterst handlar allt om säkerhet.

Bygga bro

Kan du förbättra framkomligheten inom fabriksområdet med en ny bro, bygga en betongramp i färjeläget eller öka tillgängligheten i det nya bostadsområdet med en gångbro? Svevia har allt som krävs för att få ny infrastruktur på plats.