Bygga bro

Kan du förbättra framkomligheten inom fabriksområdet med en ny bro, bygga en betongramp i färjeläget eller öka tillgängligheten i det nya bostadsområdet med en gångbro? Svevia har allt som krävs för att få ny infrastruktur på plats.

Brobyggare med känsla för helheten

All kunskap och erfarenhet som vi har fått i otaliga brobyggarprojekt tillsammans med bland annat Trafikverket tar vi med oss när vi bygger broar på uppdrag av olika företag. På kundlistan står bland annat industrier, transportföretag, gruvbolag och byggentreprenörer som behöver en partner inom infrastruktur- och brobyggnad när nya områden ska exploateras. Vi bygger allt från mindre broar med spännvidder från två meter till de riktigt stora konstruktionerna med åtskilliga meter mellan stödpunkterna. Och vi gör det över såväl land som vatten.

Från gång- till järnvägsbro

Förutom bil-, cykel- och gångbroar utför vi olika typer av överdäckningar, viadukter, ramper i betong, stål och i samverkanskonstruktioner där olika material ingår. Vi har också byggt järnvägsbroar för gruvindustrin. Dessutom gör vi de lite mindre brojobben i form av vägtrummor och rörbroar.

Vi tar greppet om helheten

Ofta levererar vi helhetslösning där allt ingår – från konstruktion, projektering, planering till grundläggning och färdigställande av den färdiga betongkonstruktionen. Vi formsätter, armerar och gjuter alla typer av betongkonstruktioner. Vi vet vilken sammansättning och vilket betongrecept som ger bäst livslängd och vad som fungerar i olika situationer.

Och självklart tar vi hand om alla kringarbeten – markplanering, asfaltsjobb, montage av räcken, staket, belysning och plank. Vi har till och med en egen tillverkning av skyltar och en fabrik för färg som används till vägmarkeringar. Och när allt är klart kan vi ansvara för det långsiktiga underhållet och ta hand om eventuella reparationer.

Optimerad byggprocess

Genom att vi bedriver alla delmoment i egen regi finns bästa tänkbara förutsättningar att knyta ihop och optimera alla delmoment i byggprocessen – allt för att öka kostnadseffektiviteten och vässa byggkvaliteten. Ett samarbete med Svevia innebär att du slipper hantera olika underleverantörer och kontakter.

Vårt servicekoncept

Vi erbjuder tung kompetens inom grundläggning och brobyggnad - för dig inom industri, byggentreprenad och transportsektorn.

Exempel vad som kan ingå i ett helhetsåtagande:

 • Geoteknisk analys

 • Konstruktion/projektering/metodval

 • Markarbeten

 • Sprängning

 • Pålning

 • Schaktning

 • Spontning

 • Betongarbeten

 • Stålarbeten

 • Stödmurar

 • Ytbehandling och tätning

 • Asfaltering

 • Räcken, stängsel, plank

 • Vägmarkering Skyltar

 • Trafikanordningar

Det här kan vi också göra:

 • Broreparationer

 • Förebyggande brounderhåll

Kontakta en specialist på broar

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Referensprojekt, broar

Vi har lång erfarenhet av att bygga och anlägga vägar och broar. Här hittar du ett urval av de projekt vi utfört.

Komplext och komplicerat kabelbyte på Tjörnbron

Svevia fick i uppdrag att byta sammanlagt 14 av de 64 orangemålade kablarna på Tjörnbron varav de största är 146 meter långa och väger 11,5 ton.

Porten till västsverige

Med en ökande trafikmängd till Göteborg Landvetter Airport behöver infrastrukturen i området utvecklas. Svevia fick i uppdrag att bygga en bro som i sin placering och form också blev en ny port till flygplatsen.

Byggnation av bro i Hagastaden

På uppdrag av Stockholms stads exploateringskontor byggde Svevia förbindelsen mellan den befintliga Solnabron och det nya området Hagastaden.

Temporär bro vid E4 Sundsvall

Nattetid stängdes E4 vid Skönsberg utanför Sundsvall och trafiken leddes om, för att lyfta första delen av en provisorisk gång- och cykelbro på plats.

Reparation och underhåll av broar i mellansverige

Svevia fick i uppdrag av en kommungrupp bestående av Sundsvall, Timrå, Hudiksvall, Östersund och Härjedalens kommun att sköta underhåll av cirka 150 broar.

Mer trafiksäkra broar i Örnsköldsvik

För att trygga brobeståndet i Örnsköldsvik gav kommunen Svevia i uppdrag att utföra broreparationer samt att ersätta bron över Höglandsjön.

Fler tjänster inom vägar och broar

Svevia har lång erfarenhet av att anlägga och underhålla vägar och broar. Läs mer om vad vi erbjuder.

Förebyggande brounderhåll

Vi underhåller brokonstruktioner och ser till att de håller längre och att du slipper onödiga reparationer. Ytterst handlar allt om säkerhet.

Bygga väg

En ny väg för timmertransporter eller en uppfart till konferensanläggningen. Svevia bygger alla typer av vägar – för stora och små företag.