Förebyggande brounderhåll

Vi underhåller brokonstruktioner och ser till att de håller längre och att du slipper onödiga reparationer. Ytterst handlar allt om säkerhet.

En bro behöver lite extra omvårdnad

En bro ska tåla mycket under sin livslängd. Tung och intensiv trafik sliter. Vägsalt, vatten och smuts tär på både betong och stålkonstruktioner. Mekanisk nötning av dubbdäck gör sitt samtidigt som olika typer av påkörningsskador frestar på de ingående brodelarna. Brunnar för dagvatten kan sättas igen.Genom att låta oss sköta det förebyggande underhållet förlänger du livslängden på konstruktionen och ser till att mindre skador inte får möjlighet att växa sig större.

Bestäm servicenivå

I ett serviceavtal definierar vi vilken typ av underhåll som gäller för olika konstruktioner.

I förebyggande syfte genomför vi sedan löpande besiktningar, högtryckstvättar och impregnerar betong. Vi håller ett öga på broskarvar och ser till att asfalten inte är skadad och att avlopp och brunnar för dagvatten fungerar som de ska. Där det behövs kan vi bättra på färgen och rostskyddet på stålkonstruktioner, räcken och lyktstolpar. Dessutom lagar vi stängsel, bullerskydd och eventuella stänkskydd. Om du vill kan vi också röja sly i slänterna/brokonerna utefter bron.

Vårt servicekoncept

I ett serviceavtal definieras vad du vill ha utfört. Här är några exempel på vad vi kan hjälpa dig med.

Det här kan vi göra:

 • Besiktning

 • Spolning och rengöring av brokonstruktion

 • Impregnering

 • Målning

 • Blästring

 • Betonglagning

 • Översyn av broskarvar

 • Laga asfaltbeläggning

 • Ny asfaltbeläggning

 • Lagning av nät och räcken

 • Lagning av vind- och stänkskydd

 • Reparation av bullerplank

 • Underhåll av skyltar

 • Översyn av kabelstegar, rörinstallationer

 • Underhåll av avlopp/dagvatten

 • Avspärrningar vid påkörning

 • Röjning av slänter/brokoner

 • Snöröjning

Kontakta en specialist på broar

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Referensprojekt, broar

Vi har lång erfarenhet av att bygga och anlägga vägar och broar. Här hittar du ett urval av de projekt vi utfört.

Komplext och komplicerat kabelbyte på Tjörnbron

Svevia fick i uppdrag att byta sammanlagt 14 av de 64 orangemålade kablarna på Tjörnbron varav de största är 146 meter långa och väger 11,5 ton.

Porten till västsverige

Med en ökande trafikmängd till Göteborg Landvetter Airport behöver infrastrukturen i området utvecklas. Svevia fick i uppdrag att bygga en bro som i sin placering och form också blev en ny port till flygplatsen.

Svevias brobygge - en bärande del av nya Hagastaden

På uppdrag av Stockholms stads exploateringskontor byggde Svevia förbindelsen mellan den befintliga Solnabron och det nya området Hagastaden.

Temporär bro vid E4 Sundsvall

Nattetid stängdes E4 vid Skönsberg utanför Sundsvall och trafiken leddes om, för att lyfta första delen av en provisorisk gång- och cykelbro på plats.

Reparation och underhåll av broar i mellansverige

Svevia fick i uppdrag av en kommungrupp bestående av Sundsvall, Timrå, Hudiksvall, Östersund och Härjedalens kommun att sköta underhåll av cirka 150 broar.

Mer trafiksäkra broar i Örnsköldsvik

För att trygga brobeståndet i Örnsköldsvik gav kommunen Svevia i uppdrag att utföra broreparationer samt att ersätta bron över Höglandsjön.

Fler tjänster inom vägar och broar

Svevia har lång erfarenhet av att anlägga och underhålla vägar och broar. Läs mer om vad vi erbjuder.

Bygga bro

Kan du förbättra framkomligheten inom fabriksområdet med en ny bro, bygga en betongramp i färjeläget eller öka tillgängligheten i det nya bostadsområdet med en gångbro? Svevia har allt som krävs för att få ny infrastruktur på plats.

Bygga väg

En ny väg för timmertransporter eller en uppfart till konferensanläggningen. Svevia bygger alla typer av vägar – för stora och små företag.