Väg 267 - Rotebroleden

Artikel bild

Fakta

BESTÄLLARE

Trafikverket

KONTRAKTSUMMA

319 MSEK

ENTREPRENADSUMMA

400 MSEK

ENTREPRENADFORM

Totalentreprenad

GENOMFÖRANDETID

2016 - 2020

Projektet innefattade ombyggnation av ca 6 km befintlig led mellan trafikplats Stäket och trafikplats Rotebro till 2+2 körfält med planskilda korsningar. Totalt ingick nio byggnadsverk (broar i betong och stål).

Projektet delades upp i fyra huvuddelar:

 1. Väg 267, Rotebroleden

 2. Trafikplats Verksamhetsområde Järfälla

 3. E18, Trafikplats Stäket

 4. E4, Trafikplats Rotebro

Omfattning

 • Jordschakt: 170 000 m³

 • Bergschakt: 70 000 m³

 • Bankfyll: 200 000 m³

 • Beläggningar: 200 000 m²

 • V1000 stål: 865 m

 • V800 stål: 1 100 m

 • KC pelare: 92 700 m

 • Konstbyggnader: 9 st

 • Bullerskärm: 2000 m

 • ÅDT: 26 000 fordon

Referens:

Jan-Erik Gunnestedt
Projektledare Trafikverket

010-123 68 30
jan-erik.gunnestedt@trafikverket.se

Projektorganisation:

Tomas Semb
Projektchef, Svevia

Martin Sundelin
Platschef, Svevia