"Porten till Västsverige"

Artikel bild

Fakta

KATEGORI

Broar

KUND

Swedavia

PLATS

Landvetter, Göteborg

PROJEKTTID

2016 - 2017

Med en ökande trafikmängd till Göteborg Landvetter Airport behöver infrastrukturen i området utvecklas. Svevia fick i uppdrag att bygga en bro som i sin placering och form också blev en ny port till flygplatsen.

– Det är extra kul att Svevia fått bygga det som blir porten till flygplatsen och en viktig del i utvecklingen för hela området. Det har varit roligt att förverkliga en betydande del i Swedavias planer för nya Göteborg Landvetter Airport. säger Anna-Karin Wärn, arbetschef i Svevia.

Uppdraget omfattade nybyggnation av en 46 meter lång och 20 meter bred spännarmerad bro med tillhörande ramper, cirkulationsplatser samt gång- och cykelväg.

Bron är byggd över Flygplatsvägen som är den enda vägen till flygplatsen, vilket inneburit att trafiken varit tvungen att flyta på dygnet runt under hela byggtiden.

– Brons främsta funktion är naturligtvis transport men i och med sin placering på uppfartsvägen till flygplatsen blir den också en välkomnande portal till framtidens Göteborg Landvetter Airport, säger Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör på Göteborg Landvetter Airport.

Genom sin utformning och materialval är bron likt en elipsformad portal, som särskilt i kvällsbelysning förstärker intrycket av att vara på väg. Materialvalen i bron domineras av släta betongytor och svart diabas. Hållbarhet över tid har varit ett genomgående tema i projektet, både i materialval, funktion och drift.