Tunneltillgång till travbana och Tvärbana

Artikel bild

Fakta

PLATS

Ulvsunda, Bromma

PROJEKTÅR

2021 - 2022

KOSTNAD

30 MSEK

ENTREPRENADFORM

Utförandeentreprenad

BESTÄLLARE

Stockholm stad, Trafikkontoret

En ny gångtunnel under Ulvsundaleden binder nu samman områdena Annedal och Solvalla. Stora delar av Svevias verksamhet har varit involverad i tunnelbygget, med dess tillhörande promenad- och cykelstråk. Så snart Tvärbanans nya hållplats står färdig underlättas resandet med kollektivtrafik till området.

Längs blomstrande gång- och cykelvägar kan människor enkelt färdas mellan bostadsområdet Annedal och Solvalla, på andra sidan Ulvsundaleden. På uppdrag av Stockholms stad påbörjade Svevia byggnationen i februari 2021 och projektet stod precis som planerat färdigt i juni 2022. Projektet huvudsakliga syfte, är att göra det lätt och smidigt för boende i Annedal och Mariehäll att på sikt nå Tvärbanans hållplats i Solvalla.

Involverar stora delar av Svevias organisation

Svevias projektledare Martin Sundelin, platschef för division anläggning Stockholm, berättar om ett lyckat uppdrag.

─ Vårt uppdrag omfattade mark- och konstruktionsarbeten för den totala byggnationen. Själva gångstråket är sex meter brett och cirka 120 meter långt, varav cirka 25 meter utgörs av en tunnel under Ulvsundaleden. Tvärbanan byggs ut just nu, men tunneln ger snart smidig tillgång till nya fina resmöjligheter. Gångvägen gör området mer trafiksäkert och hållbart med tanke på att fler kan låta bli bilen, det är ett roligt och givande projekt för oss på Svevia, säger Martin.

Projektet involverar stora delar av Svevias organisation. Anläggning, grundläggning, trafikanordningar och industri har bidragit i arbetet. Många olika kompetenser har krävts för att utföra uppdraget och Svevia kan erbjuda allt under samma tak. De olika momenten har avlöst varandra och projektet har i stort sett gått enligt plan.

─ I korta drag började vi med att flytta befintlig trafik för att komma åt att schakta ur den gamla vägen. Efter det att vi borrat stålrörspålar som grundläggning till den nya konstruktionen var det dags att forma, armera och gjuta själva tunneln. När tunneln var gjuten återfyllde vi mot gångtunneln och flyttade tillbaka trafiken igen. Avslutningsvis byggde vi anslutande gång- och cykelbanor på bägge sidor av tunneln för att binda ihop allt med omgivningen. Som pricken över i, utfördes dekoration med kantsten och planteringar till sommaren. Det är riktigt fint där nu, säger Martin.

Ett projekt präglat av god dialog
och transparens

Trots att detta inte är ett jätteprojekt för Svevia har nyttan av ett brett tjänsteutbud varit uppenbar i färdigställandet av projektet i Ulvsunda. Något beställaren också uppskattat, menar Martin och betonar att samarbetet med Stockholms stad, trafikkontoret, har präglats av öppenhet, transparens och mycket god dialog.

─ Vi har haft glädjen att genomföra ett utförandeuppdrag, med ett stort mått av samverkan. Med stort förtroende för varandra har vi löst problem och hittat nya idéer och metoder tillsammans. Unikt för projektet är att man valde att borra de bärande stålrörspålarna så att de synliga i tunneln, vilket ger gångvägen en annorlunda och uppskattad karaktär, förklarar Martin.