Spontningsarbete vid
E6 Varla

Artikel bild

Fakta

UTMANINGAR

Besvärliga markföhållanden, trafikintensiv miljö, kort tidsram

KUND

Trafikverket

KONTRAKTSUMMA

Ca. 10 miljoner

PROJEKTTID

Juni - september 2015

I syfte att öka kapaciteten att stå emot vattenströmningar och framtida översvämningar anlade Svevia på uppdrag av Trafikverket temporär spont vid E6 utanför Varla.

Arbetet skedde med trafiken på E6 rullandes tätt intill och i besvärliga markförhållanden.

- Området har utpräglat besvärliga geotekniska förhållanden med kvicklera. Samtidigt skulle vatten omledas från en bäck med mycket varierande flöden, vilket var en utmaning, säger Johan Skalin, produktionschef.

Under arbetet var ett av körfälten på E6 avstängt och ett prioriterat mål var att minimera tiden för avstängning av trafiken. Trots ett antal tilläggsbeställningar utfördes arbetet utan att skjuta på färdigställandetiden.

- En framgångsfaktor var att material till projektet, förbereddes på intilliggande arbetsplats och plockades in just då vi behövde det. Sen hade vi också en nära kontakt mellan produktion, projektledare och projektör vilket bidrog till att snabba beslut kunde fattas och att produktionen flöt på, säger Johan Skalin.