Finansiella rapporter

Här kan du läsa och ladda hem våra rapporter i PDF-format. Samtliga rapporter öppnas i ett nytt fönster.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Svevias års- och hållbarhets­redovisning

Läs och ladda hem Svevias års- och hållbarhetsredovisning för 2020.

Till Svevias finansiella rapporter

Relaterade sidor

Läs mer om vad vi gör och vilka Svevia är.

Ledning

Se vilka som ingår i Svevias ledning.

Styrelse

Svevias styrelse består av sju bolagsstämmovalda ledamöter samt av två arbetstagarrepresentanter med en suppleant för en av dessa. Läs mer om Svevias styrelse.