Strategisk inriktning

Vår strategi bygger på att fokusera stenhårt på det område där vi har lång erfarenhet och massor av kunskap och engagemang: att bygga och sköta om vägar. Där har vi vår passion. Där ska vi vara bäst.

Vägen till långsiktig värdetillväxt

För att nå vår vision har Svevia riktat in sig på fyra strategiska mål. Vi ska öka specialiseringen, stärka affärsmässigheten, höja den operationella effektiviteten och att omfamna kunden.

Vi har valt specialistens väg

För att, inom ramen för affärsidén, nå visionen och leva upp till det övergripande aktieägarmålet har Svevia följande strategi:

Specialisering

Vi ska bli ännu bättre på det vi gör genom att fokusera på Svevias kärnverksamhet; att bygga och sköta om vägar. Vi ska även ka specialiseringen inom respektive division.

Affärsmässighet

Vi ska vidareutveckla en affärsmässig och resultatorienterad kultur. För att hela Svevia ska vara lönsamt behöver delarna vara det – därför är varje medarbetare och varje beslut viktigt.

Operationell effektivitet

Vi ska uppnå operationell effektivitet – lägre kostnader och högre kvalitet – genom enhetliga och effektiva metoder och processer med optimalt resursnyttjande.

Omfamna kunden

Vi ska underlätta för kunden och erbjuda högre service, från anbud till färdigt uppdrag, så att vår kunder upplever att Svevia är en trygg partner för sunda och professionella affärer.

Affärsidé

Svevia är entreprenadföretaget som genom bra service och aktivt samarbete med sina kunder och leverantörer levererar rätt kvalitet vid byggande och skötsel av vägar och infrastruktur.

Värderingar

Pålitlighet är Svevias kärnvärde och styr allt vi gör. Vi ska alltid agera utifrån våra värdeord:

  • Engagemang

  • Samarbete

  • Ansvar

Kontakta oss

Beskriv vad du vill ha hjälp med så hör vi av oss.

Relaterade sidor

Läs mer om vad vi gör och vilka Svevia är.

Finansiella rapporter

Ta del av delårsrapporter, årsredovisningar och övriga finansiella rapporter från Svevia.

Organisation

Vi finns på fler än 100 platser i Sverige och verksamheten är indelad i divisionerna Anläggning, Drift och Industri och dotterbolaget Arento.