Strategisk inriktning

Vår strategi bygger på att fokusera stenhårt på det område där vi har lång erfarenhet och massor av kunskap och engagemang: att bygga och sköta om vägar. Där har vi vår passion. Där ska vi vara bäst.

Vägen till långsiktig värdetillväxt

För att nå vår vision har Svevia riktat in sig på fyra strategiska grundpelare - kund, specialisering, operationell effektivetet och medarbetare.

Vi har valt specialistens väg

Vi bygger vårt arbete på fyra strategiska grundpelare:

Kund

Vi ska attrahera rätt kund. Det skapar lönsamhet och ger nöjda kunder.

Specialisering

Som specialist ska vi vara bäst. Därför arbetar vi bara med projekt som passar vår värdekedja och kompetens.

Operationell effektivitet

Vi skapar konkurrenskraft via innovativa och hållbara arbetssätt och processer.

Medarbetare

Vår framgång bygger på förmågan att behålla, engagera, utveckla och rekrytera medarbetare.

Affärsidé

Svevia är entreprenadföretaget som genom bra service och aktivt samarbete med sina kunder och leverantörer levererar rätt kvalitet vid byggande och skötsel av vägar och infrastruktur.

Värderingar

Det är vår värdegrund som bygger vår kultur, stärker vårt varumärke och intuitivt leder oss rätt i våra beslut och handlingar – internt, i relation till kunder, samarbetspartners och samhället i stort. Vi ska i alla situationer agera utifrån våra värdeord:

  • Engagemang - Det är viktigt att vi känner glädje och engagemang över det vi tillsammans bidrar till att skapa. Det får oss att känna stolthet i vårt arbete. Engagemang växer när vi interagerar med varandra.

  • Samarbete - Framgång skapas genom nära samarbete med andra, där vi delar med oss av våra erfarenheter och vår kunskap. Genom en öppenhet mellan chefer och medarbetare, samt tillsammans med kunder och samarbetspartners, växer vi som företag.

  • Ansvar - Genom att tydligt ser vår roll och vårt värde blir det naturligt att ta ansvar, oavsett om det handlar om att hjälpa en kollega, skapa ekonomiska resultat eller leverera kundservice och produkter i toppklass. Tillsammans tar vi också ansvar genom att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Lediga jobb på Svevia

Genom tydliga prestationsmål och krävande arbetsuppgifter får du möjlighet att utvecklas och göra skillnad. Här hittar du vår aktuella jobblista.

Se alla lediga tjänster

Relaterade sidor

Läs mer om vad vi gör och vilka Svevia är.

Finansiella rapporter

Ta del av delårsrapporter, årsredovisningar och övriga finansiella rapporter från Svevia.

Vår verksamhet

Vi finns på fler än 100 platser i Sverige och verksamheten är indelad i divisionerna Anläggning, Drift och Industri och dotterbolaget Arento.