Hållbarhetsinitiativ ballast

Inom Svevias ballastverksamhet arbetar vi ständigt för att hitta nya lösningar och att utveckla vårt hållbarhetsarbete. Här hittar du några av de hållbarhetsprojekt vi medverkat i.

Projekt för en mer hållbar ballastverksamhet

Läs om några av våra hållbarhetsprojekt.

Gynsamma miljöer för vilda pollinatörer

Länsstyrelsen på Gotland och Svevia har ingått ett samarbetsprojekt gällande gynnsamma miljöer för vilda pollinatörer.

Efterbehandling med biologisk mångfald i fokus

När en täkt ska stängas sker en efterbehandling av täkten. Svevia skriver numera in i sina avtal att en efterbehandling ska ske med hänsyn till biologisk mångfald.

Eldrivna täkter

Elektrifiering av Svevias bergtäkter är ett pågående projekt där framför allt krossningen ska drivas på direktverkande el. Vi går från att driva krossarna med hjälp av dieselgeneratorer till el.

Häckande berguvar i Svevias bergtäkt

I en av Svevias täkter i Uppsala län pågår ett berguvsprojekt som 2021 resulterat i länets enda föryngring av berguv. Berguvsparet valde den i täktområdet uppsatta holken och tre ungar kunde konstateras vid ringmärkning.

Insådd renlav

Som kompensationsåtgärd för betesbortfall på renbetesmark ska Svevia göra försök med insådd av renlav som en del av efterbehandling av ett antal täkter.

Kväverenande växtlighet

I några av täkterna i Dalsland pågår försök med särskilt kväverenande växtlighet. Under våren 2020 köptes växter in och planterades i dammarna i två olika täkter i Dalsland.

Några av våra 100 krossanläggningar

Kontakta någon av våra krossanläggningar för att hämta grus, kross och ballastprodukter. Vi har anläggningar i hela landet – från norr till söder.

Hitta våra krossanläggningar

Relaterade sidor

Läs mer om Svevias ballastverksamhet.

Grus- och krossmaterial

Våra krossanläggningar finns över hela landet. Här hittar du grus- och ballastmaterial för olika typer av projekt och ändamål. Exempelvis fyllnadsmassor och krossprodukter för vägbyggen, grundläggning, dränering, järnvägsprojekt och olika typer av anläggningsarbeten. Här ser du några av de produkter vi erbjuder.

Så fungerar en bergtäkt

Årligen används ca 100 miljoner ton stenmaterial för olika typer av byggande i Sverige. Merparten kommer från täkter, resterande från entreprenader där man bryter berg för att göra plan yta, driver tunnlar i berggrunden eller använder återvunnet material. Läs mer om hur det fungerar.