Svevia förbereder för 42 vindkraftverk i Sundsvall

Fakta

UPPDRAGSGIVARE

Stor-Skälsjön Vind AB

KONTRAKTSSUMMA

430 MSEK

PROJEKTTID

Hela vindkraftparken beräknas vara färdigställd under 2023.

Vid Stor-Skälsjön nära kommungränsen mellan Sundsvall och Timrå, anläggs en ny vindkraftpark. Svevia utför allt mark- och anläggningsarbete inför resningen av de 42 vindkraftverken.

Svevias uppdrag omfattar anläggning av cirka 50 kilometer väg, ledningsarbete samt 42 vindkraftfundament med tillhörande kranplaner. När den nya vindkraftparken är klar kommer den att kunna leverera fossilfri el motsvarande hushållsel för cirka 160 000 genomsnittshushåll.

Tobias Olsson, entreprenadchef på Svevia, berättar att det finns en påbörjad infrastruktur för vägar fram till den planerade vindkraftparken sedan projektet först startades och sedan avbröts för ungefär två år sedan av den tidigare ägaren. Nu tar Svevia vid och genomför utbyggnaden av den planerade väginfrastrukturen.

– När vi anlägger vägar till vindkraftparker bygger vi om, breddar och förstärker befintliga skogsvägar där det finns, och kompletterar med helt nybyggda sträckor inom den planerade vindkraftparken. Bredden på vägen är cirka fem meter på raksträckor, men kan behöva breddas rejält när den kröker sig, för att de långa transporterna med vindkraftverken ska få tillräckligt stor svängradie. Vägarna konstrueras för 20 tons axeltryck.

Svevia förbereder för 42 vindkraftverk i Sundsvall. Foto: Torbjörn Bergkvist

I uppdraget ingår även skogsavverkning, geotekniska undersökningar, utformning och konstruktion av vägar, planer, fundament, förläggning och inkoppling av det interna kraftkabelnätet samt markarbete och anläggning av vindkraftverkens fundament med tillhörande kranplaner.

– Kranplaner är en stor yta intill varje fundament. Den används både som lagringsyta samt i ett senare skede som monteringsyta, vindkraftverkets samtliga delar och stora kranar ska få plats, förklarar Tobias Olsson.

Svevias förberedande anläggningsarbete beräknas vara klart under våren 2023. I kontraktet ingår även vägunderhåll av vindkraftparkens vägar och ytor fram till dess att monteringen av vindkraftverken är färdigställd. Hela vindkraftparken beräknas vara färdigställd under 2023.

Uppdragsgivare är Stor-Skälsjön Vind AB. Kontraktet är värt cirka 430 miljoner kronor.