Projekt - vägar och gator

Läs mer om några av de projekt vi utfört inom vägar och gator.

Ett urval av våra projekt

Vägar och gator är det som binder oss samman. Här kan du läsa om några av de projekt vi utfört.

Ombyggnation av trafikplats Roslags-Näsby, Täby

För att möta den förväntade trafikbelastningen vid Roslags-Näsby byggdes en ny trafiklösning för E18 vid Täby.

Väg 267 - Rotebroleden

Projektet innefattade ombyggnation av ca 6 km befintlig led mellan trafikplats Stäket och trafikplats Rotebro till 2+2 körfält med planskilda korsningar. Totalt ingick nio byggnadsverk (broar i betong och stål).

Spontningsarbete vid E6 Varla

I syfte att öka kapaciteten att stå emot vattenströmningar och framtida översvämningar anlade Svevia på uppdrag av Trafikverket temporär spont vid E6 utanför Varla.

Klimatdeklarerad cykelbro i Njurunda

När Svevia byggde en cykelbro i Njurunda krävde Trafikverket en klimatkalkyl, trots att det rörde sig om ett mindre projekt.

Ombyggnation väg 25, Ljungby

Projektet innefattar ombyggnad av ca. 12 km befintlig väg, till mötesfri landsväg med omkörningssträckor.

Sidoförflyttning av väg 226

Svevia utförde i samarbete med Trafikverket flytt av fyrvägskorsning belägen i Flemingsbergskorset vid Hälsovägen, Regulatorvägen och väg 226 (Huddingevägen).

Gångtunnel mellan Annedal och Solvalla

En ny gångtunnel under Ulvsundaleden binder nu samman områdena Annedal och Solvalla. Stora delar av Svevias verksamhet har varit involverad i tunnelbygget, med dess tillhörande promenad- och cykelstråk.

Gång- och cykelväg utefter Torsgatan i Skellefteå kommun

Entreprenaden omfattar nyanläggning av en ny gång och cykelväg utefter Torsgatan i Skellefteå kommun

Väg 23 Målilla-Hultsfred

Mittseparering och breddning av befintlig väg, bullerskyddsvallar, bullerskyddsplank, omläggning av el- och telekablar, busshållplatser samt restaurering av vissa trummor under väg 23.

Väg 120 Göteryd-Delary

Syftet med projektet väg 120 Göteryd-Älmhult är att öka komforten och förbättra framkomligheten och transportkvalitén samt öka trafiksäkerheten längs sträckan.

Underhåll av vägar

Svevia är marknadslednande på vägunderhåll i Sverige och underhåller stora delar av det svenska vägnätet på uppdrag av exempelvis kommuner, trafikverket och privata aktörer. Läs mer om vad vi gör.

Underhåll av grusväg

En grusväg håller längre om den sköts om på rätt sätt. Dammbindning är en klok åtgärd.

Snöröjning och underhåll av vinterväg

Trygga och säkra vägar håller Sverige rullande. Varor som fraktas och människor som längtar efter varandra. Vi röjer snö och halkbekämpar för att du ska komma fram.