Projekt - vägar och gator

Läs mer om några av de projekt vi utfört inom vägar och gator.

Ett urval av våra projekt

Vägar och gator är det som binder oss samman. Här kan du läsa om några av de projekt vi utfört.

Sidoförflyttning av väg 226

Svevia utförde i samarbete med Trafikverket flytt av fyrvägskorsning belägen i Flemingsbergskorset vid Hälsovägen, Regulatorvägen och väg 226 (Huddingevägen).

Ombyggnation av trafikplats Roslags-Näsby, Täby

För att möta den förväntade trafikbelastningen vid Roslags-Näsby byggdes en ny trafiklösning för E18 vid Täby.

Spontningsarbete vid E6 Varla

I syfte att öka kapaciteten att stå emot vattenströmningar och framtida översvämningar anlade Svevia på uppdrag av Trafikverket temporär spont vid E6 utanför Varla.

Klimatdeklarerad cykelbro i Njurunda

När Svevia byggde en cykelbro i Njurunda krävde Trafikverket en klimatkalkyl, trots att det rörde sig om ett mindre projekt.

Ombyggnation väg 25, Ljungby

Projektet innefattar ombyggnad av ca. 12 km befintlig väg, till mötesfri landsväg med omkörningssträckor.

Underhåll av vägar

Svevia är marknadslednande på vägunderhåll i Sverige och underhåller stora delar av det svenska vägnätet på uppdrag av exempelvis kommuner, trafikverket och privata aktörer. Läs mer om vad vi gör.

Underhåll av grusväg

En grusväg håller längre om den sköts om på rätt sätt. Dammbindning är en klok åtgärd.

Snöröjning och underhåll av vinterväg

Trygga och säkra vägar håller Sverige rullande. Varor som fraktas och människor som längtar efter varandra. Vi röjer snö och halkbekämpar för att du ska komma fram.