Väg 23 Målilla-Hultsfred

Artikel bild

Fakta

KUND

Trafikverket

ENTREPRENADFORM

Utförande­entreprenad

KONTRAKTSUMMA

160 MSEK

PROJEKTTID

Maj 2021 - December 2022

Mittseparering och breddning av befintlig väg, bullerskyddsvallar, bullerskyddsplank, omläggning av el- och telekablar, busshållplatser samt restaurering av vissa trummor under väg 23.

Svevia har utfört:

  • Losshållning
  • Relining av trummor
  • Sprutsådd
  • Belysningsarbeten
  • Mitt- och sidovägräcken
  • Beläggningsarbeten

Kundens klimatkrav:

Minska klimatpåverkan jämfört med utgångsläge (6640 ton CO2-ekv) med 15%.

Klimatreducerande åtgärder:

Användning av HVO 100 för samtliga fordon och maskiner och grön asfalt samt användning av klimatvänligare sprängämnen

Total besparing av klimatutsläpp:

1212 ton CO2-ekv

Referens

Johan Sundman, Trafikverket