Gång- och cykelväg utefter Torsgatan i Skellefteå kommun

Artikel bild

Fakta

KUND

Trafikverket

ENTREPRENADFORM

Utförandeentreprenad

KONTRAKTSUMMA

11,2 miljoner kronor

PROJEKTTID

2022 - 2023

Entreprenaden omfattar nyanläggning av en ny gång och cykelväg utefter Torsgatan i Skellefteå kommun

Entreprenaden omfattade parkskötsel, barmarksrenhållning, vinterväghållning på parkmark och anläggningsarbeten för en ny gång och cykelväg.

Kundens klimatkrav:

  • Sänka klimatpåverkan i jmf med utgångsläge (415 ton CO2e).
  • Svevias förslag fick avdrag från inlämnade anbudssumman med 1 351 140 kr och vi vann anbudet.
  • Vite om vi inte skulle hålla den lovade minskningen.

Klimatreducerande åtgärder:

  • Asfalt med EPD, minskning med 13 ton CO2e
  • Kross med EPD, minskning med 39 ton CO2e
  • Ersätta diesel med HVO97, minskning med 202 ton CO2e.

Total besparing av klimatutsläpp, ton CO2e:

254 CO2e

Kontaktperson hos beställare