• Aktuell sida:
  • Svevia
  • Projekt
  • Projekt för lägre klimatpåverkan

Projekt för lägre klimatpåverkan

Svevia står bakom två färdplaner med målet att verka för ett klimatneutralt Sverige 2045.

Några av våra projekt för en lägre klimatpåverkan

Svevia arbetar för att efterleva Fossilfritt Sveriges färdplan om att verka för att bygg- och anläggningssektorn och bergmaterialindustrin blir klimatneutral till år 2045. Här hittar du några av de projekt vi genomfört som bidrar till en lägre klimatpåverkan.

Klimatdeklarerad cykelbro i Njurunda

När Svevia byggde en cykelbro i Njurunda krävde Trafikverket en klimatkalkyl, trots att det rörde sig om ett mindre projekt.

Ombyggnation väg 25, Ljungby

Projektet innefattar ombyggnad av ca. 12 km befintlig väg, till mötesfri landsväg med omkörningssträckor.

Eldrivna täkter

Elektrifiering av Svevias bergtäkter är ett pågående projekt där framför allt krossningen ska drivas på direktverkande el. Vi går från att driva krossarna med hjälp av dieselgeneratorer till el.

Grunden till framtidens Norrköping

På skör och geotekniskt utmanande mark förvandlas industriområdet i Norrköpings hamn till en inspirerande plats fylld med grönska, bostäder och arbetsplatser. I samverkan med NCC och Norrköpings kommun lägger Svevia en stabil grund för en stad i förvandling.

Digitalt innovationsprojekt för drift och underhåll av vägar

Svevia leder FoI-projekt för att med digital teknik skapa ett beslutstödssystem för att effektivisera vägunderhållet, minska produktionskostnaderna och minska den negativa miljöpåverkan.

Gång- och cykelväg utefter Torsgatan i Skellefteå kommun

Entreprenaden omfattar nyanläggning av en ny gång och cykelväg utefter Torsgatan i Skellefteå kommun

Väg 23 Målilla-Hultsfred

Mittseparering och breddning av befintlig väg, bullerskyddsvallar, bullerskyddsplank, omläggning av el- och telekablar, busshållplatser samt restaurering av vissa trummor under väg 23.

Väg 120 Göteryd-Delary

Syftet med projektet väg 120 Göteryd-Älmhult är att öka komforten och förbättra framkomligheten och transportkvalitén samt öka trafiksäkerheten längs sträckan.

Relaterade sidor

Läs mer om vad vi gör och vilka Svevia är.

Vision, affärsidé och värderingar

Vi har gjort ett tydligt val. Svevia är specialist på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Läs mer om vår affärsidé och våra värderingar.

Samverkan och partnering

Vi blir bättre tillsammans. Att driva projekt i samverkan och partnering är en del av Svevias affärskultur och ligger i linje med Svevias värdeord – engagemang, samarbete och ansvar.