Snöröjning av vinterväg

Genom vår långa erfarenhet och expertis kan vi ta ett helhetsansvar för vinterväghållningen för bland annat skogsbolag, enskilda vägföreningar, kommuner och fastighetsbolag.

Snöröjning och halkbekämpning - så att du kommer fram

Svevia har lång erfarenhet av att sköta snöröjning och drift och underhåll av vägar.

Vår erfarenhet och expertis har gett oss förtroende att ta helhetsansvar för vinterväghållningen även för många typer av kunder som skogsbolag, enskilda vägföreningar, kommuner och fastighetsbolag.

Målet är att höja kvaliteten och sänka kostnaderna. Tillsammans med kunden kommer vi överens om en standard. Sedan är det vårt ansvar att leva upp till den överenskommelsen.

Svevia är marknadsledande på vägunderhåll i Sverige och sköter en stor del av det statliga vägnätet. För att alltid vara nära till hands finns vi på över 100 platser i landet. Sedan 2011 sköter Svevia även drift och underhåll på Norska vägar på uppdrag av Norska vegvesendet.

Vi erbjuder

 • Underhåll av vinterväg

 • Halkbekämpning

 • Snöröjning

 • Upptining av trummor

 • Snöstörshantering

 • Jourverksamhet

Vi kan också

 • Beläggningsarbete

 • Beläggningsreparationer

 • Broimpregnering

 • Broreparationer

 • Brotvätt

 • Dammbindning

 • Dikning och torrläggning

 • Grusning

 • Grusåtervinning

 • Hyvling

 • Kantskärning

 • Linjemålning

 • Slåtter och röjning

 • Sopning och plantering

 • Teknisk rådgivning

 • Trafikanordningsplaner

 • Vägvisning

 • Grus och kross

 • Vägmarkering

 • Trafikanordning för styra trafik och vägavstängning

Har du frågor kring vägunderhåll?

Svevia utför vägunderhåll på uppdrag av ansvarig väghållare. Trafikverket ansvarar för skötsel och underhåll av det statliga vägnätet. Övriga vägar sköts av kommunala eller enskilda väghållare.

Fler tjänster inom vägunderhåll

Svevia är marknadslednande på vägunderhåll i Sverige och underhåller stora delar av det svenska vägnätet på uppdrag av exempelvis kommuner, trafikverket och privata aktörer. Läs mer om vad vi erbjuder.

Dammbindning med Dustex

Dustex är ett miljövänligt alternativ för att dammbinda grusvägar.

Underhåll av sommarväg

Det som göms i snö kommer upp i tö. När sommarvägen tinar fram hyvlar vi den jämn, lägger på nytt grus, fixar diken, tjälskott och lagar sprickorna i asfalten.