Säkrare dammkonstruktion i Gårda Dämme

Artikel bild

Fakta

KATEGORI

Energi, dammkonstruktion

KUND

Trafikkontoret väg och bana, Göteborg

KONTRAKTSUMMA

8 miljoner kronor

PROJEKTTID

Maj-nov 2013

Gårda Dämme reglerar vattennivåer och flöden där Mölndalsån delar sig i Gullbergsån och Fattighusån. Den gamla dammkonstruktionen i trä uppfördes under 1900-talets första hälft och reglerades manuellt. Konstruktionen var uttjänt och den behövde bytas ut och moderniseras i syfte att skapa en säkrare vattenreglering.

Svevia anlade en ny damkomstruktion och nya kajmurar i betong. I samband med anläggningen av dammen har även en 90 meter lång fiskväg byggts.

Projektet i siffror

  • 2000 kvadratmeter permanent spont för kajmurar och fiskväg.

  • 2000 kvadratmeter tillfälliga sponter för torrläggning.

  • 200 stycken kombinationspålar (16 meter träpolar samt 30 meter betongpålar), vilket motsvarar totalt 9000 meter.