Fjärrvärme

Vi hjälper energibolag, kommuner, industrier och fastighetsägare att effektivisera arbetet med att anlägga, drifta och underhålla fjärrvärmenät och tillhörande anslutningar.

Var streetsmart – låt oss lägga fjärrvärmen

Som en av Sveriges ledande specialister på att bygga och sköta vägar är vi en idealisk partner för energibolag och industrier som har eller är på väg att lägga fjärrvärme. Vi känner gatans konstruktion och vet vad som krävs att minimera störningar utefter vägar och inom industriområden. Vi skapar trafikanordningsplaner, leder om trafik och etablerar arbetsplatser där säkerheten alltid har högsta prioritet – både för oss som arbetar och för trafikanterna.

Tar ett helhetsgrepp

Svevia tar helhetsgreppet och går på djupet med fjärrvärmen – från projektering och utformning av handlingar till genomförande och underhåll av färdigt nät. Vi kan alla arbetsmoment i arbetet: schaktning, läggande av rörgravar, svetsning, muffning, återuppbyggnad av vägkonstruktioner, asfaltering och olika markarbeten. Vi samordnar även arbetet med allt från kulvertleverantörer, plåtslagare till elektriker och sprängare.

När väl rören ligger på plats och värmen flödar kan vi dessutom ta hand om jourverksamhet om akuta fel skulle uppstå.

Ansluter till fastigheter

Genom vår vana att arbeta med privata fastighetsägare kan vi dessutom ta hand om kulvertar till bostadsrättsfastigheter, att uppgradera eller nyanlägga rör.

Överskottsvärme från industrin

Vi tar också anläggnings- och underhållsuppdrag från olika industrier, t.ex. från företag som vill ta hand om överskottsvärme från tillverkningsprocesser i syfte att värma de egna fastigheterna eller skicka den vidare ut i det offentliga nätet.

Det här kan vi göra:

 • Behovsanalys

 • Projektledning

 • Geoteknisk rådgivning

 • Dokumentation

 • Transport och logistik

 • Trafikanordningsplaner

 • Markarbeten

 • Vägarbeten

 • Schaktning

 • Spontning

 • Rörgravar

 • Betongkonstruktioner

 • Asfaltering

 • Ballast

 • Fundament

 • Skyltar

Det här kan vi också göra

 • Jourverksamhet

 • Drift och underhåll av:
  - Fjärrvärmenät
  - Kulvertar för bostadsrättsfastigheter
  - Industrikulvertar/nät

Hitta din anläggning

Vi finns på över 100 platser i landet. Här hittar du bland annat kontaktuppgifter till våra kontor, asfaltverk och krossanläggningar.

Kontakta Svevia

Referensprojekt, energi

Vi hjälper energibolag, kommuner, industrier och fastighetsägare att effektivisera arbetet med att anlägga, drifta och underhålla fjärrvärmenät och tillhörande anslutningar. Läs mer om några av de projekt vi utfört.

Säkrare dammkonstruktion i Gårda Dämme

Svevia anlade en ny damkomstruktion och nya kajmurar i betong. I samband med anläggningen av dammen har även en 90 meter lång fiskväg byggts.

Sörby vindkraftpark

Strax sydost om Järvsö med utsikt över Hälsinglands blånande berg var Svevia med och anlade en vindkraftpark som kan generera el för motsvarande 76 000 hushåll.

Högre säkerhet vid Degerforsen i Ångermanälven

Åtgärderna som utfördes var förbättring av erosionsskyddet samt installation av ett nytt dränagesystem.

Svevia förbereder för 42 vindkraftverk i Sundsvall

Vid Stor-Skälsjön nära kommungränsen mellan Sundsvall och Timrå, anläggs en ny vindkraftpark. Svevia utför allt mark- och anläggningsarbete inför resningen av de 42 vindkraftverken.

Fler tjänster inom energi

Läs mer om vad vi kan erbjuda.

Vindkraft

Vi projekterar, anlägger, reser och underhåller din nästa vindkraftspark – inklusive vägen fram.

Vattenkraft

Svevia bygger, förstärker och underhåller vattenkraftverk, dammkonstruktioner och anslutande vägar.