Trafikavstängning vid Eurovision Song Contest

Artikel bild

Fakta

KATEGORI

Trafikanordningar

KUND

Stockholm stad

PLATS

Skeppsbron Stockholm

PROJEKTTID

Vår 2016

För att skapa en säker trafikmiljö för deltagare och fans vid Eurovision Song Contest i Stockholm 2016 skötte Svevia trafikavstängningarna åt Stockholm Stad vid den provisoriska evenemangsbyggnaden EuroClub och Euro Fan café på Skeppsbron nedanför Stockholms slott.

När Eurovision Song Contest ägde rum kom deltagare från 42 länder till Stockholm för att delta i tävlingen som ägde rum 10-14 maj 2016. Tävlingen, som har över 200 miljoner tittare runt om i världen, lockade till sig ett rekordstort antal besökare. Runt 15 000 personer var ackrediterade för att arbeta med alla arrangemang runt tävlingen, 2 500 fans köpte biljett till festplatsen Euroclub, 1 500 journalister rapporterade på plats och till var och en av de nio föreställningarna i Globen såldes ca 10 000 biljetter.

- Svevias uppdrag har dels bestått av att stänga av området under byggtiden och dels att skapa en säker och framkomlig trafikmiljö för besökarna, berättar Samir Jörgensen, arbetsledare på Svevia.

- Vi har gjort det genom att stänga av ett körfält och upprätta en provisorisk gång- och cykelväg. Allt för att underlätta framkomligheten för besökare från hela världen. Den provisoriska gång- och cykelvägen tjänstgjorde under öppningsceremonin av Eurovision Song Contest som röd matta för artisterna från de 42 tävlande länderna.

Evenemangsbyggnaden var placerad på Skeppsbron, precis nedanför Stockholms slott och var Eurovision Song Contests officiella festställe, och besöktes av artister, delegationer, media samt ca 3000 fans varje dag.