Trafikanordningar, reparation Stallbackabron

Artikel bild

Fakta

KATEGORI

Trafikanordningar

KUND

Trafikverket

PLATS

Stallbackabron, Göteborg

PROJEKTTID

Augusti 2010 - hösten 2012

Stallbackabron, 1 392 meter lång, är en del av E45 och väg 44 samtidigt som den ingår i en viktig lokal förbindelse mellan Trollhättan och Vänersborg. Dagligen rullar cirka 30 000 fordon över bron i fyra fält. Under bron kan båtar med master upp till 28 meter segla fritt.

Svevia fick uppdraget att sköta om alla trafikanordningar (TA) under renoveringsarbetet på bron. Dag Axelsson, platschef, Drift Göteborg, berättar:

- Trafikanordningarna omfattar uppsättning och flyttning av betongbarriärer samt tillfälliga trafiksignaler och skyltar. Vi kommer med hjälp av skyddsbarriärer, så kallade deltablock, att flytta trafiken i sidled allt eftersom jobbet går framåt.

Ett krävande arbete

Det är ett personal- och materialkrävande arbete. Deltablocken är 60 cm höga, sex meter långa och väger 1 670 kg. Totalt ska 3 400 meter block sättas ut och det motsvarar nästan en vikt av 1 000 ton. Svevias första etapp med utsättning, skyltning och signalreglering gjordes sista helgen i juli.

- Det gick mycket smidigt och det var nog tack vare att vi var så väl förberedda. Vi hade noga gått igenom hur utsättningen skulle ske så säkert som möjligt och förankrat detta med Trafikverket i särskilda TA-planer, fortsätter Dag Axelsson

Även omledning av trafik

I uppdraget ingår också tillsyn av trafikanordningar (TA) samt att ansvara för omledning av trafik under de reparationsarbeten som ska göras på Stallbackabron.

Då reparationerna ska ske i de mittersta körfälten, etapp tre, ska trafiken flyttas ut i de två yttre körfälten närmast broräckena. Det blir den mest krävande trafikomläggningen. Då ska två längsgående barriärer byggas och det jobbet kommer antagligen göras nattetid under lågtrafik.

På var sida om bron finns två trafiksignaler som reglerar den genomgående trafiken såväl som påfartstrafiken. De är också till för räddningstjänsten som vid akuta behov själva kan styra signalerna för att tömma bron på trafik.

- Enkelt, stabilt och säkert är ledorden för den trafikanordningsplan, som är upprättad för Stallbackabron. Inga lösa grejer som kan slitas loss får förekomma och vägmärken och tavlor ska vara väl förankrade. Hastigheten är nedsatt till 50 km/tim, säger Eva Larsson, konsult på Trafikverket.

Positiv respons

Reparationen av bron, med Peab som entreprenör, är omfattande och Trafikverket storsatsar på information till allmänhet och företag för att förmå trafikanter att ändra sitt färdsätt för att undvika trafikkaos under rusningstid.

- Det fungerar riktigt, riktigt bra och inga kompletteringar av trafikanordningarna har hittills varit nödvändiga. Vi har fått positiva signaler från flera håll att trafiken flyter på bra, säger Eva Larsson, konsult på Trafikverket.

Gottfrid Widman, platschef i Peab berättar att arbetsplatsen på bron känns mycket trafiksäker. Enda problemet är att en del tunga fordon har svårt att hålla skyltad hastighet och det kan i sin tur ge oönskade vibrationer vid betonggjutningar.

Uppdraget upphandlades separerat från själva broreparationen. En färdig TA-plan från Trafikverket fanns med som underlag. Anbudssumman var på 7,2 miljoner kronor.